Maatschappelijke begeleiding statushouders

statushouders

Mensen die als vluchteling zijn komen wonen in Nederland hebben veel zaken te regelen. Surplus helpt hen daarbij. Surplus verwelkomt ze als nieuwe inwoner van de gemeente Oosterhout. Een team vrijwilligers maakt ze wegwijs in de samenleving. Vluchtelingen met een verblijfsstatus kunnen bij ons terecht met de volgende vragen:

  • Sociale integratie
  • Huisvesting en inrichting
  • Aansluiting op bestaande voorzieningen
  • Vragen over Nederlandse taal
  • Vrije tijdsbesteding, (vrijwilligers)werk

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Bel met de receptie 0162-748600 of stuur een mail naar info-oost@surplus.nl.