Coronavirus: dit moet u weten!

Via onderstaande link houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees meer

Sociale Benadering Dementie

Zie de mens en niet alleen de dementie

Heb oog voor mij als persoon, niet alleen voor de dementie. Die wil ik namelijk het liefst vergeten. Laat mij in mijn waarde. Soms ervaren ik en mijn partner angst, worstelingen, verdriet en hebben we veel vragen. Jouw aandacht, advies en zorg is dan van harte welkom, maar zie ook mijn partner, mijn anker. Wij willen vooral gewoon verder leven. Genieten van kleine momenten samen met mijn familie en vrienden is waardevol voor mij.
 
Van mens tot mens,
van hart tot hart

 
Wie je ook bent, wat je ook doet. Maak contact van mens tot mens. Herinner jezelf iedere ontmoeting dat het niet om dementie gaat maar om een persoon en zijn/haar naasten. En vergeet niet om verder te kijken. Want soms moet je op een andere manier kijken om iemand echt te zien.

Aandacht

Dementie heeft een grote invloed op meerdere onderdelen van iemands leven. Helaas gaat er vaak nog te weinig aandacht naar de persoon met dementie en wat voor impact dit heeft op hem/haar en op zijn/haar naasten. Zij lijden namelijk niet alleen aan de ziekte, maar ook aan de psychologische- en sociale pijn die daaruit voortvloeit. De grote vraag is hoe hiermee om te gaan. Dit vraagt om een andere manier van bijstaan en ondersteuning.

Anne-Mei The is hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam en heeft de Sociale Benadering Dementie ontwikkeld. Met haar organisatie Tao of Care ondersteunt zij gemeenten en organisaties bij de verdere ontwikkeling van Sociale Benadering Dementie (SBD).

Bij dementie gaat het in de jaren thuis, en zeker in het begin, niet zozeer om ziekte en zorgvragen. Het gaat veel meer om wat dementie betekent in het dagelijks leven en hoe het relaties verandert. Ook als iemand met dementie bij Surplus komt wonen kunnen we naast het medisch deel veel betekenen voor het sociaal en psychologisch welbevinden van onze bewoner. Dit houdt niet op omdat de plaats van wonen verandert.

De Sociale Benadering Dementie kent drie belangrijke onderdelen, die allemaal aandacht verdienen:

  • Medisch deel: Dementie is een ontwrichtende ziekte, waarbij medische begeleiding en zorg vanzelfsprekend worden gevonden.
  • Psychologisch deel: Het gaat ook om een persoon, die vooral zijn/haar leven voort wilt zetten. En van betekenis wilt blijven zijn.
  • Sociaal deel: Relaties met dierbaren en alle andere sociale contacten komen onder druk te staan door angst, onzekerheid en veranderingen in gedrag.

Meer hierover is te vinden op de website van Anne-Mei The.

Sociale Benadering Dementie bij Surplus

In samenwerking met Anne-Mei The en het team van Tao of Care gaat Surplus invulling geven aan de Sociale Benadering Dementie.

In januari 2020 vond in het Huis van de Tijd in Amsterdam een bijzonder ontmoeting plaats tussen collega’s van Surplus en Anne-Mei The en haar collega’s van Tao of Care. Een startmoment rondom Sociale Benadering Dementie bij Surplus waarbij de samenwerking op een symbolische manier is bevestigd. Vervolgens zijn we achter de schermen hard gaan werken aan het vormgeven van de Sociale Benadering Dementie. Door het inzetten van onder andere Sociale Benaderingsteams, scholing en inspiratiesessies gaan we ons Sociale Benadering Dementie eigen maken. We starten hier mee in de wijk Hoge Vucht in Breda en de kern Klundert. In de loop van 2021 en volgende jaren komen hier steeds nieuwe wijken en kernen bij.

Sociale Benadering Digitaal

Doordat sociaal contact door het coronavirus op afstand vormgegeven moest worden, heeft Tao of Care de visie Sociale Benadering Dementie versneld digitaal ontwikkeld. Dit is de Sociale Benadering Digitaal. Meer informatie lees je hier. Benieuwd hoe Antoon zijn tablet ervaart? Bekijk het hier.

Webinars

In juli 2020 namen zo’n 80 collega’s van Surplus deel aan de webinars over Sociale Benadering Dementie waarin de Tao of Care de deelnemers inspireerde en meenam in de leefwereld van iemand met dementie. De verhalen van mensen met dementie zelf laten ons op een nieuwe manier zien waar het leven met dementie over gaat. Hierbij ging het niet om een uitleg over wat dementie is, maar over wat dementie betekent in het dagelijks leven.

Start in de wijk Hoge Vucht in Breda en de kern Klundert

Iedereen wil graag zijn/haar leven blijven leven zoals hij of zij gewend is. Dat doen we met elkaar, acceptie voor het ziektebeeld en hoe we daar het beste mee om kunnen gaan.

We gaan aan de slag in de wijk Hoge Vucht in Breda en de kern Klundert met de Sociale Benadering Dementie binnen Surplus.

De eerste online inspiratiesessies in Klundert vonden in november plaats. In januari 2021 zullen de sessies in Hoge Vucht plaatsvinden. Door de maatregelen rondom het coronavirus waren we genoodzaakt de sessies anders vorm te geven dan gepland. Er is daarom besloten om te starten in kleinere groepen met zorg- en welzijnsprofessionals.

Had je je aangemeld voor een sessie in september, maar ben je niet direct betrokken in Ă©Ă©n van de wijken? Dan ontvang je binnenkort een mail over het vervolg.

Meer informatie of vragen?

Heb je vragen over deze nieuwe ontwikkeling en wil je weten hoe we binnen Surplus hier samen met jou invulling aan willen geven?

Voor regio Breda kun je contact opnemen met sbd-hogevucht@surplus.nl en voor regio Klundert met sbd-klundert@surplus.nl.

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

* Verplicht in te vullen