Wensen, verbetervoorstellen en klachten

Klacht en/of verbetervoorstel

Als u een klacht of een verbetersuggestie heeft over de door Surplus verstrekte diensten, aarzelt u dan niet deze te uiten. Klachten, uitingen van ongenoegen, wensen, verbetersuggesties en waarderingen zijn belangrijke signalen voor ons. Aan de hand van uw signalen verbeteren wij continu onze dienstverlening. Wilt u weten hoe u als cliënt of cliëntvertegenwoordiger, een klacht, een wens, verbetersuggestie kunt indienen? Lees hierover dan meer in de cliëntfolder en in het klachten reglement. U kunt ook bellen met de klantenservice via T 076 2082200, dan helpen zij u verder.

Wensen

Voor wensen treft u op de verschillende locaties wensbomen of de paraplu van mrs en mr Plus aan. Weten hoe dat werkt? Vraag het aan de medewerkers.

Contact

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris

Wilt u een klacht melden of in gesprek met onze klachtenfunctionaris? Dan kunt u contact opnemen met Brigitte Engwegen (klachtenfunctionaris), via mailadres brigitte.engwegen@surplus.nl of via telefoonnummer 06 – 53 70 53 22. Zij neemt dan contact met u op.

Bereikbaarheid klachtencommissie

U kunt een klacht melden door het downloaden en invullen van het formulier ‘klachtenformulier en machtiging’. Stuur dit formulier (volledig ingevuld en ondertekend) via post of mail naar de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie, mevrouw Helma Martens:
Adres: KLACHTENCOMMISSIE SURPLUS, Postbus 90103, 4800 RA BREDA
Mailadres: helma.martens@benoe.nl

Wilt u een klacht/ongenoegen uiten voor iemand die in een beschermde woonomgeving verblijft? En gaat het over de inzet van een vrijheidsbeperkende maatregel? Dan kunt u bij het zoeken naar een oplossing contact opnemen met mw. Ine van Doornmalen, onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon. Zij is te bereiken via 06 – 25 11 82 41 of i.vandoornmalen@hetlsr.nl. Surplus is verder aangesloten bij Actiz. Bekijk voor meer informatie de website: www.kcoz.nl. Deze site is nog in ontwikkeling, tot die tijd kunt u een brief sturen naar: ActiZ, Postbus 8258, 3503 RG Utrecht of bellen naar 085 – 077 20 60.

Surplus is aangesloten bij de www.degeschillencommissie.nl

Meer informatie

Los van het wettelijk recht van de cliënt om een klacht te uiten, willen we graag de mening van de cliënt vernemen. Zo krijgen we de kans om iets te verbeteren en het vertrouwen te herstellen. Ook kunnen we er lering uit trekken voor onze organisatie. Ons motto is: Bent u tevreden vertel het anderen, bent u niet tevreden vertel het ons!

Klokkenluidersregeling

Surplus heeft als maatschappelijke organisatie openheid en integriteit hoog in het vaandel staan. De klokkenluidersregeling is onder andere een instrument om dit te borgen. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. In deze regeling worden de procedures beschreven die gelden voor het melden van vermoedens van misstanden.

Klik hier om de klokkenluidersregeling te bekijken.

Wilt u een melding doen conform de klokkenluidersregeling conform de interne meldingsprocedure?

1.    Stuur een mail naar de voorzitter raad van bestuur via rvb@surplus.nl of bel met 076-2086743.
2.    Heeft de melding betrekking op de raad van bestuur? Stuur dan een mail naar de voorzitter van de raad van toezicht via rvt@surplus.nl.
3.    Wilt u gebruik maken van een vertrouwenspersoon? Stuur dan een mail naar vertrouwenspersoon@surplus.nl. De namen en telefoonnummers van de vertrouwenspersonen zijn te vinden op Spot.   

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen