Wensen, verbetervoorstellen en klachten

Klacht en/of verbetervoorstel

Als u een klacht of een verbetersuggestie heeft over de door Surplus verstrekte diensten, aarzelt u dan niet deze te uiten. Klachten, uitingen van ongenoegen, wensen, verbetersuggesties en waarderingen zijn belangrijke signalen voor ons. Aan de hand van uw signalen verbeteren wij continu onze dienstverlening. Wilt u weten hoe u als cliënt of cliëntvertegenwoordiger, een klacht, een wens, verbetersuggestie kunt indienen? Lees hierover dan meer in de cliëntfolder en in het klachten reglement. U kunt ook bellen met de klantenservice via T 076 2082200, dan helpen zij u verder.

Wensen

Voor wensen treft u op de verschillende locaties wensbomen of de paraplu van mrs en mr Plus aan. Weten hoe dat werkt? Vraag het aan de medewerkers.

Contact

Wilt u een klacht melden of in gesprek met onze klachtenfunctionaris? Dan kunt u contact opnemen met Brigitte Engwegen (klachtenfunctionaris), via mailadres brigitte.engwegen@surplus.nl of via telefoonnummer 06 – 53 70 53 22. Zij neemt dan contact met u op.

Bereikbaarheid klachtencommissie

U kunt een klacht melden door het invullen van het formulier ‘klachtenformulier en machtiging’. Stuur dit formulier (volledig ingevuld en ondertekend) via post of mail naar de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie, mevrouw Helma Martens:
Adres: KLACHTENCOMMISSIE SURPLUS, Postbus 90103, 4800 RA BREDA
Mailadres: helma.martens@benoe.nl

Wilt u een klacht uiten namens een cliënt van een Meerzorg/gesloten- afdeling (BOPZ) dan kunt u uw brief richten aan:
Regionale Klachtencommissie Zorginstellingen Breda e.o.
Adres:  Postbus 9630, 4801 LS Breda
Mailadres:  helma.martens@benoe.nl 
Tel.nummer: 06 – 20 15 63 28

Surplus is aangesloten bij de www.degeschillencommissie.nl

Meer informatie

Los van het wettelijk recht van de cliënt om een klacht te uiten, willen we graag de mening van de cliënt vernemen. Zo krijgen we de kans om iets te verbeteren en het vertrouwen te herstellen. Ook kunnen we er lering uit trekken voor onze organisatie. Ons motto is: Bent u tevreden vertel het anderen, bent u niet tevreden vertel het ons!

Klokkenluidersregeling

Klik hier om de klokkenluidersregeling te bekijken.