Kwaliteit en privacy

Kwaliteit

Binnen Surplus wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door te zoeken naar en open te staan voor verbetermogelijkheden. Jaarlijks wordt een kwaliteitsplan opgesteld mede ingevolge het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Op diverse fronten en manieren is gewerkt aan kwaliteit en zijn mooie resultaten behaald.

Zie mij

Basis van het kwaliteitsplan is ‘Zie mij’ overeenkomstig de visie van Surplus. Dit vraagt om luisteren, echt kijken, de kwetsbaarheid opzoeken, in de spiegel durven kijken, vragen stellen, lef tonen en continu breder kijken dan de zorgvraag van de bewoner. Het is belangrijk dat we de mensen in nabijheid van de bewoner ook echt zien. We willen de bewoner, de familie, naasten, vrijwilligers en medewerkers echt zien. Met het vernieuwde kwaliteitsplan zet Surplus een eigen koers in zodat voor bewoners en stakeholders duidelijk is waar Surplus aan bouwt en waarop bewoners kunnen vertrouwen en welke vernieuwing zij mogen verwachten.

Bijlage: Kwaliteitsplan 2020
Bijlage: Kwaliteitsverslag 2018
Bijlage: Besturingsfilosofie
Bijlage: Profiel verpleeghuiszorgorganisatie
Bijlage: Personeelssamenstelling
Bijlage: Arbeidsmarktbeleid in kwaliteitsplan 2020
Bijlage: Infographic kwaliteit in de wijk

Privacy

Surplus neemt de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers serieus. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens om en houden ons hiermee uiteraard aan de geldende privacywetgeving. Klik op de onderstaande links voor onze verklaring bescherming persoonsgegevens en het boekje waarin staat hoe wij als medewerkers en vrijwilligers omgaan met privacy:

Bijlage: Verklaring bescherming persoonsgegevens
Bijlage: Boekje Privacy en Informatieveiligheid

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

* Verplicht in te vullen