Coronavirus: dit moet u weten!

Via onderstaande link houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees meer

Kwaliteit en privacy

Kwaliteit

Binnen Surplus wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door te zoeken naar en open te staan voor verbetermogelijkheden. Jaarlijks wordt een kwaliteitsplan opgesteld mede ingevolge het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Op diverse fronten en manieren is gewerkt aan kwaliteit en zijn mooie resultaten behaald.

Wet zorg en dwang

Surplus is verplicht ieder half jaar een overzicht van onvrijwillige zorgmaatregelen en daarbij behorende analyse te verstrekken aan de IGJ conform de eisen vermeld in ‘Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten’. Bekijk hieronder het overzicht.

Bijlage: Overzicht & Analyse onvrijwillige zorg januari t/m juni 2020

Bezoek IGJ aan locatie Vuchterhage

Op 22 januari 2020 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een bezoek gebracht aan locatie Vuchterhage. Dit bezoek heeft geleid tot een goed eindoordeel van de IGJ over deze locatie. De IGJ is van oordeel dat de geboden zorg op Vuchterhage (grotendeels) voldoet aan de getoetste normen. ‘Cliënten op Vuchterhage kunnen er op rekenen dat zorgverleners hen kennen en hun wensen centraal stellen’ aldus de IGJ. Surplus is hartstikke blij met het behaalde resultaat en trots op alle (vrijwillig) medewerkers die hieraan hebben bijgedragen. We hebben dit immers kunnen bereiken door de dagelijkse inzet en toewijding van de medewerkers en vrijwilligers op deze mooie locatie!

Om de ontwikkelingen en de kwaliteit van het verpleeghuis in relatie tot de extra (financiële) middelen te monitoren, bezoekt de Inspectie op verzoek van Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in 2019 en 2020 alle zorgaanbieders die zorg bieden in een woonzorgcentrum. Vuchterhage was door de IGJ gekozen, omdat zij deze locatie in de afgelopen jaren niet heeft bezocht en mede daardoor deze nog onvoldoende kende. Op locatie is de IGJ in gesprek geweest om een beeld te krijgen van hoe er op de locatie geleefd en gewerkt wordt. Zie hier het rapport dat ook op de website van de IGJ wordt gepubliceerd.

Zie mij

Basis van het kwaliteitsplan is ‘Zie mij’ overeenkomstig de visie van Surplus. Dit vraagt om luisteren, echt kijken, de kwetsbaarheid opzoeken, in de spiegel durven kijken, vragen stellen, lef tonen en continu breder kijken dan de zorgvraag van de bewoner. Het is belangrijk dat we de mensen in nabijheid van de bewoner ook echt zien. We willen de bewoner, de familie, naasten, vrijwilligers en medewerkers echt zien. Met het vernieuwde kwaliteitsplan zet Surplus een eigen koers in zodat voor bewoners en stakeholders duidelijk is waar Surplus aan bouwt en waarop bewoners kunnen vertrouwen en welke vernieuwing zij mogen verwachten.

Bijlage: Kwaliteitsplan 2020
Bijlage: Kwaliteitsverslag 2019
Bijlage: Besturingsfilosofie
Bijlage: Profiel verpleeghuiszorgorganisatie
Bijlage: Personeelssamenstelling
Bijlage: Arbeidsmarktbeleid in kwaliteitsplan 2020
Bijlage: Infographic kwaliteit in de wijk

Privacy

Surplus neemt de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers serieus. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens om en houden ons hiermee uiteraard aan de geldende privacywetgeving. Klik op de onderstaande links voor onze verklaring bescherming persoonsgegevens en het boekje waarin staat hoe wij als medewerkers en vrijwilligers omgaan met privacy:

Bijlage: Verklaring bescherming persoonsgegevens medewerkers
Bijlage: Verklaring bescherming persoonsgegevens welzijn
Bijlage: Verklaring bescherming persoonsgegevens cliënten zorg
Bijlage: Boekje Privacy en Informatieveiligheid

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

* Verplicht in te vullen