Bestuur en toezicht

raad van bestuur

De raad van bestuur heeft een collectieve verantwoordelijkheid voor strategie en organisatieontwikkeling. De raad van bestuur werkt met een portefeuilleverdeling voor de aansturing van operationele en tactische onderdelen. Klik hier voor de bestuursverslagen.

De leden van de raad van bestuur:

raad van toezicht

De raad van toezicht is het interne toezichthoudend orgaan dat vanuit de samenleving toezicht uitoefent op de stichting Surplus. De raad van toezicht vervult tevens de werkgeversrol voor de raad van bestuur en de leden van de raad van toezicht adviseren de raad van bestuur en treden op als klankbord.

De raad van toezicht komt ongeveer 8 tot 10 keer per jaar bijeen en bij die bijeenkomsten is ook de raad van bestuur aanwezig. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht over belangrijke ontwikkelingen binnen Surplus, zoals samenwerkingstrajecten, beleids- en organisatieontwikkelingen, kwaliteitsonderwerpen maar ook over nieuwe projecten en producten. De raad van bestuur moet vanuit de statuten ook diverse stukken ter goedkeuring voorleggen aan de raad van toezicht, zoals de jaarrekening, begroting en beleidsstukken. 

De leden van de Raad van Toezicht:

  • John Taks – Voorzitter raad van toezicht, Lid remuneratiecommissie
  • Mart Bekkers – Voorzitter auditcommissie
  • Stefan de Kort – Vice-voorzitter raad van toezicht, voorzitter remuneratiecommissie, Lid auditcommissie
  • Jannie van den Broek – Voorzitter commissie kwaliteit, veiligheid & innovatie
  • Erna Hooghiemstra – Lid commissie kwaliteit, veiligheid & innovatie
  • Jan Willem Meijer – Lid commissie kwaliteit, veiligheid en innovatie
  • Anita Wydoodt

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen