Innovatie

In de afgelopen jaren is de welvaart over heel de wereld toegenomen. Door verbeteringen in de gezondheidzorg worden we als mensheid steeds ouder. Dat zien we in Nederland en in het werkgebied van Surplus. Ook op andere vlakken is de samenleving anders ingericht dan een generatie geleden. Vrouwen zijn meer gaan werken en krijgen gemiddeld minder kinderen. Dat zorgt ervoor dat we in verhouding veel ouderen hebben om voor te zorgen, maar minder jongeren om die taak te vervullen. 

De mogelijkheden van technologie hebben ons leven ook sterk veranderd. Soms op een positieve manier zoals we tijdens de coronacrisis konden ervaren door het gebruik van beeldbellen voor werk en privé. En soms zorgt de inzet van technologie ook voor nieuwe vraagstukken zoals hoe je je kinderen veilig gebruik laat maken van allerlei apps.  

Binnen Surplus geloven we dat technologie ondersteunend kan zijn in de grote uitdaging waar we voor staan. We zullen de zorg op een andere manier moeten gaan inrichten om de kwaliteit hoog te houden. Met (digitale) innovatie proberen we naast mogelijke tijdsbesparing en werkverlichting voor onze medewerker ook de kwaliteit van zorg te vergroten voor onze cliënten en bewoners.  Dit kan alleen als we samen ontdekken wat technologie kan toevoegen. Het Digitale Innovatie-team van Surplus faciliteert medewerkers om op een zinvolle manier met technologie aan de slag te gaan. Onze aanpak typeert zich door met creatieve methodieken altijd te beginnen bij een vraag of behoefte uit de praktijk. We benutten graag de inzichten van andere zorgaanbieders, onderwijs- en kennisinstellingen. Zie hieronder enkele voorbeelden van onze projecten.

Slimme zorg thuis

Zo lang mogelijk veilig thuis blijven wonen. Dat is voor veel cliënten van Surplus een belangrijke wens. Dit kan gelukkig ook steeds vaker, mede dankzij hulp van slimme sensoren en hulpmiddelen in huis. Surplus gebruikt een uitgebreid pakket met slimme hulpmiddelen van Mobile care. We kijken bij het inzetten van slimme zorgtechnologie naar de wensen en behoeften van de cliënt en mantelzorger(s). Samen met CZ onderzoeken we of het gebruik van slimme zorg zorgt voor een veiliger gevoel en meer kwaliteit van leven van de cliënt, meer rust bij de mantelzorger, én leuker werk voor de thuiszorgmedewerkers. Met de inzet van slimme zorg technologieën spelen we ook in op de krapte op de arbeidsmarkt: we kunnen in dezelfde tijd meer cliënten helpen. De ervaringen die we opdoen gebruiken we om goede en toegankelijke zorg te kunnen blijven bieden, nu en in de toekomst.  

Slimme zorg in het woonzorgcentrum

Bij Surplus wordt in de nacht en zo nodig overdag gewerkt met verschillende soorten toezichthoudende domotica, ook wel sensoren. Infrarood ‘bedpaaltjes’ worden uitgefaseerd. Ze geven te vaak een vals alarm en de zorgmedewerker moet de kamer betreden om het alarm uit te schakelen. Daarmee wordt de nachtrust van de cliënt verstoord en dat heeft impact op het dag-/ nachtritme en onrust in de nacht. Ter vervanging van deze bedpaaltjes worden slimmere sensoren ingezet. Samen met de zorgmedewerkers, cliënten en leveranciers test en onderzoekt Surplus welke sensor het beste past bij welke cliënt, waaronder ook de bedsensor uit het bijgaande filmpje. De verschillende sensoren gaan gekoppeld worden op 1 alarmeringssysteem, die de zorgmedewerker via zijn smartphone kan inzien. Uiteindelijk met als doel om de cliënt een fijne nachtrust te kunnen geven en de zorgmedewerker voldoende grip op de zorg!

Pilot Smart Glass

De pilot met de Smartglass bij Surplus is onderdeel van een samenwerking tussen 12 organisaties voor verpleeghuiszorg in West-Brabant. Deze samenwerking, ‘Anders Werken in de zorg’, wil met nieuwe technologieën het werken in de zorg ondersteunen, tijd besparen en de productiviteit verhogen. Het doel: de kwaliteit van zorg vasthouden en verbeteren ondanks het groeiend aantal ouderen en het arbeidsmarktprobleem.

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen