Innovatie

In de afgelopen jaren is de welvaart over heel de wereld toegenomen. Door verbeteringen in de gezondheidzorg worden we als mensheid steeds ouder. Dat zien we in Nederland en in het werkgebied van Surplus. Ook op andere vlakken is de samenleving anders ingericht dan een generatie geleden. Vrouwen zijn meer gaan werken en krijgen gemiddeld minder kinderen. Dat zorgt ervoor dat we in verhouding veel ouderen hebben om voor te zorgen, maar minder jongeren om die taak te vervullen. 

De mogelijkheden van technologie hebben ons leven ook sterk veranderd. Soms op een positieve manier zoals we tijdens de coronacrisis konden ervaren door het gebruik van beeldbellen voor werk en privé. En soms zorgt de inzet van technologie ook voor nieuwe vraagstukken zoals hoe je je kinderen veilig gebruik laat maken van allerlei apps.  

Binnen Surplus geloven we dat technologie ondersteunend kan zijn in de grote uitdaging waar we voor staan. We zullen de zorg op een andere manier moeten gaan inrichten om de kwaliteit hoog te houden. Met (digitale) innovatie proberen we naast mogelijke tijdsbesparing en werkverlichting voor onze medewerker ook de kwaliteit van zorg te vergroten voor onze cliënten en bewoners.  Dit kan alleen als we samen ontdekken wat technologie kan toevoegen. Het Digitale Innovatie-team van Surplus faciliteert medewerkers om op een zinvolle manier met technologie aan de slag te gaan. Onze aanpak typeert zich door met creatieve methodieken altijd te beginnen bij een vraag of behoefte uit de praktijk. We benutten graag de inzichten van andere zorgaanbieders, onderwijs- en kennisinstellingen. Zie hieronder enkele voorbeelden van onze projecten.

Slimme zorg thuis

Zo lang mogelijk veilig thuis blijven wonen. Dat is voor veel cliënten van Surplus een belangrijke wens. Dit kan gelukkig ook steeds vaker, mede dankzij hulp van slimme sensoren en hulpmiddelen in huis. Surplus gebruikt een uitgebreid pakket met slimme hulpmiddelen van Mobile care. We kijken bij het inzetten van slimme zorgtechnologie naar de wensen en behoeften van de cliënt en mantelzorger(s). Samen met CZ onderzoeken we of het gebruik van slimme zorg zorgt voor een veiliger gevoel en meer kwaliteit van leven van de cliënt, meer rust bij de mantelzorger, én leuker werk voor de thuiszorgmedewerkers. Met de inzet van slimme zorg technologieën spelen we ook in op de krapte op de arbeidsmarkt: we kunnen in dezelfde tijd meer cliënten helpen. De ervaringen die we opdoen gebruiken we om goede en toegankelijke zorg te kunnen blijven bieden, nu en in de toekomst.  

Slimme zorg in het woonzorgcentrum

Leefcirkels

Voorheen werden mensen met dementie beperkt in hun vrijheid. De gesloten afdeling is hier een bekend voorbeeld van. Met de gesloten afdeling werd gedacht dat de risico’s voor mensen met dementie afnamen en dat er daarmee goede zorg werd verleend. Dat idee klopt niet en past ook niet bij de zorg van nu. Het is bekend dat het afnemen van vrijheid een grote negatieve impact heeft op iemands gezondheid. Passiviteit neemt toe en daarmee nemen de fysieke mogelijkheden af. Een gesloten deur zorgt ook voor onrust en sluit mensen uit van deelname aan de maatschappij. Hiermee zorgt het voor een groot verlies van kwaliteit van leven, zeker bij mensen met dementie die nog veel mogelijkheden hebben. Door de mogelijkheden van de cliënt te zien en de risico’s met ondersteuning van techniek te beperken, werken we toe naar een woon-/leefomgeving waarin elke cliënt vrijheid heeft én voelt om te bewegen, ontdekken en ervaren. Dit vraagt om een andere benadering en een andere manier van werken. Dat kan zowel voor de familie als zorgmedewerker spannend zijn. Toch zijn we deze verandering aangegaan, juist omdat (genieten van) vrijheid zo belangrijk is voor de gezondheid en het welzijn van onze cliënten. Samen gaan we het avontuur aan!

Slimme bedsensor

Bij Surplus wordt in de nacht en zo nodig overdag gewerkt met verschillende soorten toezichthoudende domotica, ook wel sensoren. Infrarood ‘bedpaaltjes’ worden uitgefaseerd. Ze geven te vaak een vals alarm en de zorgmedewerker moet de kamer betreden om het alarm uit te schakelen. Daarmee wordt de nachtrust van de cliënt verstoord en dat heeft impact op het dag-/ nachtritme en onrust in de nacht. Ter vervanging van deze bedpaaltjes worden slimmere sensoren ingezet. Samen met de zorgmedewerkers, cliënten en leveranciers test en onderzoekt Surplus welke sensor het beste past bij welke cliënt, waaronder ook de bedsensor uit het bijgaande filmpje. De verschillende sensoren gaan gekoppeld worden op 1 alarmeringssysteem, die de zorgmedewerker via zijn smartphone kan inzien. Uiteindelijk met als doel om de cliënt een fijne nachtrust te kunnen geven en de zorgmedewerker voldoende grip op de zorg!

Pilot Smart Glass

De pilot met de Smartglass bij Surplus is onderdeel van een samenwerking tussen 12 organisaties voor verpleeghuiszorg in West-Brabant. Deze samenwerking, ‘Anders Werken in de zorg’, wil met nieuwe technologieën het werken in de zorg ondersteunen, tijd besparen en de productiviteit verhogen. Het doel: de kwaliteit van zorg vasthouden en verbeteren ondanks het groeiend aantal ouderen en het arbeidsmarktprobleem.

Pilot slaaprobot

Met een passie voor het werken met mensen met dementie heeft collega Rosa Schokker haar opleiding tot HBO Verpleegkundige afgerond met een onderzoek naar het effect van de slaaprobot. De slaaprobot heeft diverse functies en simuleert een menselijke ademhaling. Het voelen van een rustige ademhaling kan ervoor zorgen dat de gebruiker zelf ook rustig gaat ademhalen en ontspant. De slaaprobot registreert het stadium van de slaap en past daar het ritme op aan. Naast de ademhaling kan deze slaaprobot ook rustige geluiden afspelen (zoals begeleide meditatie, muziek en hartslag) die vanzelf stopt als de gebruiker in slaap valt.

Ervaringsverhalen

Hieronder vind je enkele voorbeelden van ervaringsverhalen, waarin innovatie een belangrijke rol speelt:

De inzet van GPS-systemen

Virtual reality (VR) – Technologie is de toekomst

Technologie kan plezier in je werk opleveren

Online jongerenwerk bij Surplus: vanzelfsprekend!

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen