Coronavirus: dit moet u weten!

Via onderstaande link houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees meer

Vragen & antwoorden medewerkers en vrijwilligers

Hieronder vind je veelgestelde vragen en antwoorden voor medewerkers en vrijwilligers.

Vragen over bijeenkomsten/activiteiten

Welke activiteiten, overleggen of bijeenkomsten gaan niet door?

Net als de landelijke richtlijn geldt bij Surplus ook dat we zoveel mogelijk thuis werken. Je werkt vanuit huis, tenzij het niet anders kan. Dit geldt ook voor overleggen. Maak deze afweging zorgvuldig, en overleg eventueel met je leidinggevende als je hierover twijfelt.

Basisregels
Naast deze gewijzigde richtlijnen blijven de basisregels natuurlijk gelden:

 • Was uw handen regelmatig 
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes. Na gebruik direct weggooien. En was uw handen weer.
 • Schud geen handen
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen
 • Vermijd drukte in de wandelgangen, bij binnenkomst en vertrek
 • Of kijk naar alternatieve vormen van overleg, zoals telefonisch of digitaal. Op Spot vind je hierover verschillende tips.

Dagbesteding
Bezoekers met een afspraak, die komen voor dagopvang of zich vooraf hadden aangemeld zijn wel welkom. Deze locaties waarop dit plaats vindt, blijven ook nu nog open voor wijkbewoners voor wie het bezoek een belangrijk onderdeel is van de dagstructuur. Waar het kan blijven we deze rol vervullen en gaan we eenzaamheid tegen.  Dit vraagt om een individuele beoordeling van onze medewerkers van Welzijn.

Welzijnslocaties en ontmoetingspleinen
De huizen van de wijk, pluspunten, jongerencentra en ontmoetingspleinen zijn sinds 5 november jl. gesloten voor bezoekers die geen afspraak hebben en voor inloopactiviteiten.

Activiteiten
In de persconferentie is benoemd dat mensen maximaal met twee personen buiten activiteiten kunnen ondernemen. Een wandeling met een groep bewoners is daardoor niet meer mogelijk. Wel is het nog mogelijk om naar buiten te gaan met een bewoner als individuele activiteit.

Mondmaskers
We zien de activiteitencentra en pluspunten als een publieke binnenruimte, wat betekent dat bezoekers een mondmasker moeten dragen. Bij binnenkomst kunnen bezoekers van ons een mondmasker krijgen, of ze dragen een mondmasker dat ze zelf hebben meegenomen. Zij mogen het mondmasker afzetten wanneer ze op hun plaats zitten. Bezoekers dienen bovendien op hun plek te blijven zitten. Thee en koffie wordt aan de tafel uitgeserveerd door (vrijwillig) medewerkers met een mondmasker. Zo zorgen we voor zo min mogelijk verplaatsingen binnen de ruimte. Bij het verlaten van de zitplaats voor bijvoorbeeld een toiletbezoek dienen bezoekers hun mondmasker op te zetten.

Faciliteren bijeenkomsten

Surplus faciliteert geen bijeenkomsten meer op haar locaties. Dat betekent dat wij geen ruimtes verhuren of beschikbaar stellen voor verjaardagen, feesten, grote overleggen en bijeenkomsten. Reeds geplande reserveringen worden afgezegd.

Vragen over voorkoming besmetting

Wat kan ik doen om corona te voorkomen?

Was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, die je na gebruik meteen weggooit en houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Schud daarnaast geen handen en probeer overig lichamelijk contact te beperken. Probeer ook het aanraken van je ogen, neus en mond te vermijden. 

Moet ik sociale contacten mijden buiten mijn werk om?

We geven het dringende advies om ook buiten werktijd niet in groepen bijeen te komen.

Wat doet Surplus om haar medewerkers en vrijwilligers te beschermen?

We plaatsen uit voorzorg bij al onze locaties handalcohol en houden het nieuws nauwlettend in de gaten. We zorgen er bovendien voor dat we al het juiste materiaal hebben voor (zorg)personeel om besmettingsgevaar te verkleinen. Op onze locaties wordt externe bezoekers met verkoudheidsklachten gevraagd om het pand niet te betreden en worden de juiste richtlijnen opgevolgd en gehandhaafd (1,5 meter afstand van elkaar, niet komen bij verkoudheidsklachten en/of koorts). Bezoekers van cliënten van onze woonzorgcentra worden voorafgaand aan hun bezoek zorgvuldig bevraagd over hun gezondheid en geïnformeerd over de richtlijnen die zij moeten opvolgen. Bezoekers zetten een mondmasker op tijdens hun bezoek.

Wat is het beleid rondom het dragen van een mondkapje?

Vanaf dinsdag 1 december is het dragen van een mondmasker in publieke ruimtes verplicht. De mondmaskerplicht geldt in alle publieke binnenruimten, waaronder ook de locaties van Surplus vallen. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Voor Surplus zetten we alles even op een rijtje voor je:

Welzijnslocaties/Thuiszorg

 • Binnen alle welzijns- en thuiszorglocaties, zoals activiteitencentra, huizen van de wijk, pluspunten, ontmoetingspleinen en jongerencentra.
 • Het mondmasker mag af wanneer iemand aan tafel of in een ruimten plaatsneemt op een stoel en 1,5 meter afstand gewaarborgd is. Wanneer vervolgens wordt opgestaan om naar het toilet, te gaan verplaatsen, of naar buiten te gaan, moet het mondmasker weer worden gedragen. 
 • Als cliënten dagopvang bezoeken, en deze vindt plaats in een afgesloten, aparte ruimte, dan geldt binnen deze ruimte geen mondmaskerplicht.
 • De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor bezoekers die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten.

Woonzorgcentra

 • Binnen de woonzorgcentra zijn alle ruimten, met uitzondering van de woongroepen/afdelingen waar bewoners wonen, publieke binnenruimten.
 • De bewoners hoeven binnen hun woonomgeving (de woongroepen of op de afdelingen), geen mondmasker te dragen. Bezoekers dragen wel een mondmasker.
 • In de publieke binnenruimte geldt in principe voor iedereen de verplichting om een mondmasker te dragen. De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor bewoners die vanwege een beperking of ziekte (geestelijk of lichamelijk) geen mondkapje kunnen dragen of opzetten.
 • Het mondmasker mag af wanneer iemand aan tafel of in een ruimte plaatsneemt op een stoel en 1,5 meter afstand gewaarborgd is. Wanneer vervolgens wordt opgestaan om naar het toilet, te gaan verplaatsen, of naar buiten te gaan, moet het mondmasker als het kan weer worden gedragen. 
 • Voor (vrijwillig) medewerkers blijft gelden dat er in alle gevallen een mondmasker wordt gedragen.
 • Bij binnenkomst ontvangt de bezoeker een (medisch) mondmasker van Surplus. Het heeft onze voorkeur dat de bezoeker dit mondmasker draagt. Indien de bezoeker deze niet wil dragen, maar de voorkeur geeft aan een eigen mondmasker dan accepteren we dit.

Vrijwillige medewerkers/kantoorlocaties

 • Eigen (stoffen) mondmaskers zijn niet toegestaan. Tijdens je werk bij Surplus dragen (vrijwillige) medewerkers alleen de mondmaskers die beschikbaar gesteld worden door Surplus. Een spatscherm (faceshield) wordt niet toegestaan. Alleen in uitzonderlijke gevallen waarbij er toestemming is gegeven door de leidinggevende.

Uitzondering voor bewoners en bezoekers DVO
Voor bewoners en bezoekers van de dagbesteding geldt een uitzondering. Zij zijn niet verplicht om een mondmasker te dragen in de publieke binnenruimtes bij Surplus. Dit is in veel gevallen ook onhaalbaar, bv. voor cliënten met een cognitieve stoornis. Als zij dit wel willen en kunnen, wordt hen uiteraard een mondmasker aangereikt. De uitzondering geldt niet voor huurders. Zij worden wel verplicht om een mondmasker te dragen in de verkeersruimtes bij Surplus.


(Vrijwillig) medewerkers met een kantoorfunctie
Voor alle publieke binnenruimtes van Surplus geldt al dat een mondmasker dringend wordt geadviseerd. We breiden dit advies vanaf heden uit: we adviseren zowel medewerkers als bezoekers dringend om een mondmasker te dragen in alle binnenruimtes waar menselijk verkeer plaatsvindt en waar meerdere mensen komen.  Dit geldt bv. in gangen, op trappen en in liften. Mondmaskers worden bij de ingang aangeboden, maar men mag ook een eigen mondmasker gebruiken. Als je op je plaats zit mag je het mondmasker afdoen.

Verandert de wasinstructie voor het wassen van werkkleding?

De werkkleding wordt, net als anders, gewassen op 60 graden wassen. Dit is voldoende.

Kan er nog gegeten worden in een restaurant?

Alle restaurants gaan vanaf 14 oktober 22:00 sluiten, maar wat betekent dit voor de eetgelegenheden van Pluspunten en activiteitencentra? We leggen hieronder uit wat precies de gevolgen zijn.


Eetgelegenheden bij Pluspunten moeten ook sluiten als zij een enkel een horecafunctie hebben. Als de eetgelegenheid een onderdeel is van de dagopvang is of deze ondersteunt, mag deze wel open blijven. Dit vraagt om een individuele beoordeling per eetgelegenheid en per groep klanten. Als het een gemaksdienst is, is het niet toegestaan, is het een onderdeel van een dagbesteding, dan mag het wel. We vragen jullie om hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan en verantwoordelijk te handelen, met in gedachte dat de 1,5 meter afstand altijd gewaarborgd moet blijven en er een maximum van 30 personen in een ruimte mag zijn.

Hoe pas ik een goede handhygiëne toe bij mobiele cliënten?

We vragen extra aandacht voor het handen wassen van cliënten in de woonzorgcentra, zowel voorafgaand aan eetmomenten als na het toiletbezoek.

Mobiele cliënten kunnen de handen wassen met water en zeep bij een wasbak.

 • Gebruik normale handzeep, alleen uit pompjes
 • Gebruik papieren doekjes
 • Gooi materiaal weg in de afvalbak.

Het verzorgen van de handen van de cliënten kan voelen als een extra handeling die uitgevoerd moet worden. Probeer er daarom een aandachtsmoment voor de cliënt van te maken en neem er toch de tijd voor.

Hoe pas ik een goede handhygiëne toe bij niet mobiele cliënten?

We vragen extra aandacht voor het handen wassen van cliënten in de woonzorgcentra, zowel voorafgaand aan eetmomenten als na het toiletbezoek.

Bij niet mobiele cliënten kunnen de handen verzorgd worden met een verzorgend wassen doekje.

 • Gebruik hiervoor een (nieuw) pakje doekjes wat NIET is gebruikt voor lichamelijke zorg
 • Maak duidelijk dat het gebruikte pakje dient als doekjes voor het reinigen van de handen
 • De doekjes in het pakje mogen door verschillende cliënten gebruikt worden (elke cliënt een eigen doekje
 • Doekjes na gebruik weggooien in de afvalbak.

Het verzorgen van de handen van de cliënten kan voelen als een extra handeling die uitgevoerd moet worden. Probeer er daarom een aandachtsmoment voor de cliënt van te maken en neem er toch de tijd voor.

Vragen over gezondheid medewerkers en vrijwilligers

Hoe kan ik me beschermen tegen het Coronavirus?

In zijn algemeenheid geldt dat het belangrijk is te zorgen voor:

 • goede handhygiëne,
 • hoesten in de elleboog,
 • eenmalig gebruik van papieren zakdoekjes
 • verplaatsingen zo veel mogelijk te beperken
 • géén handen schudden
 • samenkomen in groepen en drukte vermijden
 • minimaal 1,5 meter afstand houden van anderen

Wat zijn de symptomen van corona?

Mensen die het coronavirus oplopen, kunnen de ziekte COVID-19 krijgen. De meeste mensen met die ziekte hebben luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) en koorts. Daarnaast kunnen spierpijn, verwardheid, hoofdpijn en keelpijn optreden. Niet iedereen wordt heel ziek.

Kan ik gewoon naar mijn werk met milde klachten, zoals verkoudheid of hoesten?

Blijf bij de geringste klachten thuis. Als je klachten hebt, blijf er dan niet mee rondlopen en laat je direct testen. We vertrouwen erop dat iedereen hierin zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. Zo kunnen we samen de kans op een besmetting met het coronavirus verkleinen. Heb je klachten? Meld dit dan via telefoonnummer T 06 – 13 94 09 54 (7 dagen in de week van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar). Zij beantwoorden jouw vragen en nemen de procedure met je door.

Bij verkoudheidsklachten en/of hoesten en/of koorts, meld je dan via T 06  – 13 94 09 54.

Moet ik me laten testen bij Surplus of bij de GGD?

We leggen je hieronder uit wanneer je je bij de teststraat van Surplus kunt laten testen en waar je rekening mee moet houden als je je laat testen bij de GGD.

Werkwijze testen
Je neemt contact op met de coronalijn via 06 – 13 94 09 54 (7 dagen in de week van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar). Tijdens het contact met de coronalijn wordt bepaald of je in aanmerking komt voor een test bij onze eigen teststraat. Er wordt dan een afspraak met je gemaakt om langs te komen in de teststraat. Je ontvangt na het telefonisch gesprek een ontvangstbevestiging per mail. Je neemt de ontvangstbevestiging (in print of digitaal) en je identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) mee.

 • Je zorgt dat je op het afgesproken tijdstip op het parkeerterrein van locatie deBreedonk (Willem van Oranjelaan 17 in Breda) bent.
 • Je sluit achteraan in de rij.
 • Je dient in de auto te blijven zitten.
 • Je gegevens worden gecontroleerd (identiteitsbewijs en ontvangstbevestiging).
 • De test wordt afgenomen.

Het testen gebeurt alleen op afspraak. Zonder afspraak word je niet getest.

De uitslag
Je ontvangt een mail met de uitslag als je test negatief is. Als je positief getest bent wordt je door ons gebeld. We vragen je niet zelf te bellen.

Testen via GGD
Wil je je toch laten testen via de GGD? Maak dan een afspraak via het landelijk telefoonnummer voor testafspraak coronavirus via T 0800 – 1202. Of ga naar de website: Je kunt een test inplannen via www.coronatest.nl of via 0800-1202.

Let op: Heb je in je werk direct contact met cliënten en laat je jezelf testen bij de GGD? Laat dan aan de GGD (via telefoon of online) weten dat je een PCR test wilt omdat je een zorgmedewerker bent. Je kunt ook contact opnemen met de coronalijn van Surplus T 06 – 13 94 09, zij kunnen je doorverbinden met de prioriteitenlijn van de GGD voor zorgmedewerkers. Mocht je na een test door de GGD een positieve uitslag krijgen, vragen we je dit ook aan ons te melden. We kunnen dan direct starten met een bron- en contactonderzoek als dat nodig is.

Meld een positieve uitslag:

 • Overdag op weekdagen via je direct leidinggevende.
 • ‘s Avonds, ‘s nachts en in het weekend via de coronalijn van Surplus T 06 – 13 94 09 54. 

Wanneer mag ik weer werken na een verkoudheid en/of hoesten EN koorts?

Medewerkers en vrijwilligers met klachten moeten thuisblijven tot ze één dag niet meer hoesten en geen koorts hebben. Als familieleden van zorgmedewerkers en vrijwilligers nog wel klachten hebben, mag men wel gaan werken als men zelf één dag niet meer hoest en geen koorts heeft.

Wanneer mag ik weer werken na covid?

We krijgen regelmatig vragen van medewerkers die positief getest en 24 uur klachtenvrij zijn of ze zich opnieuw kunnen laten testen. We hebben nogmaals contact gehad met de GGD hierover. Zij adviseren om geen hertesten af te nemen. Als medewerkers geen klachten meer hebben, is de kans aanwezig dat zij toch positief testen terwijl ze niet positief meer zijn. Het gaat dan om zogenaamd ‘dood virus’.

Je mag weer werken zonder PBM als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Minimaal 7 dagen na start van de klachten;
 • en minimaal 48 uur geen koorts;
 • en minimaal 24 uur klachtenvrij.

Als je vanaf het begin van de besmetting geringe klachten hebt, mag je 7 dagen na de eerste klachten je werk hervatten met PBM tot je 24 uur klachtenvrij bent. Bij twijfel kun je contact opnemen met de ARBO-arts.

Ik heb een huisgenoot die bij Surplus werkt, waar moet ik rekening mee houden?

Bij Surplus werken meerdere stellen of huisgenoten. Soms op dezelfde locatie en soms op een andere locatie. Mocht één van de huisgenoten werken op een afdeling/locatie die besmet is, dan mag de andere huisgenoot gewoon werken op de afdeling die niet besmet is. Tenzij de huisgenoot van de besmette afdeling luchtwegklachten vertoont met/of zonder koorts, dan geldt er een werkverbod. Vergeet niet contact op te nemen met het mobiel verpleegkundig team.

Mijn huisgenoot is ziek, mag ik werken?

Zorgprofessional (zonder klachten) met huisgenoot met luchtwegklachten, koorts en/of benauwdheid

Als een zorgprofessional huisgenoot is van iemand met luchtwegklachten, koorts en/of benauwdheid mag diegene werken tot de uitslag van de coronatest van de huisgenoot bekend is. De zorgprofessional draagt, totdat deze testuitslag bekend is, tijdens het werk een chirurgisch mondneusmasker en handschoenen. Deze zorgprofessional krijgt heldere instructies over het vroegtijdig signaleren van gezondheidsklachten en wordt bij voorkeur niet ingezet voor zorg van de meest kwetsbaren binnen de instelling.

Zorgprofessional (zonder klachten) met een positief geteste huisgenoot
Als een zorgprofessional huisgenoot is van iemand die positief getest is op COVID-19, blijft deze zorgprofessional 10 dagen thuis in quarantaine. In deze 10 dagen onderhoudt de GGD het contact om de thuissituatie te monitoren.

Meld dit dan direct via het telefoonnummer: T 06 – 13 94 09 54. Een ervaren Surpluscollega kan jouw vragen beantwoorden en neemt de procedure met je door.

Ik heb direct contact gehad met iemand bij wie COVID-19 is vastgesteld, wat nu?

Meld dit dan direct via het telefoonnummer: T 06 – 13 94 09 54. Een ervaren Surpluscollega kan jouw vragen beantwoorden en neemt de procedure met je door.

Deze richtlijnen zijn conform de richtlijnen van het RIVM. Voor de laatste informatie adviseren we je te kijken op de website van het RIVM: www.rivm.nl

Ik heb een (chronische) aandoening en maak me zorgen, kan ik blijven werken?

Werk jij in de zorg en heb je een (chronische) aandoening? En maak jij je zorgen, omdat je je extra kwetsbaar voelt om het coronavirus te krijgen? Ga dan met je leidinggevende of teamleider in gesprek.

Hoe kom ik aan beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje en schorten?

Op iedere zorglocatie ligt er een basisvoorraad en zijn kaarten beschikbaar voor de benodigde middelen bij het toepassen van druppel isolatie of strikte isolatie.

De centrale voorraad ligt in Zevenbergen in het Centraal Depot Beschermingsmiddelen, bestellen kan alleen via de frontoffice V&F, bereikbaar op 0168 – 33 13 77.

Ze zijn bereikbaar van 08:00 tot 16:30 uur van maandag t/m vrijdag. Als je voor 12.00 uur bestelt, wordt je bestelling dezelfde dag nog geleverd tussen 14.00 en 17.00 uur. Als je na 12.00 uur bestelt, wordt je bestelling de volgende werkdag geleverd.

Wanneer gebruik ik een spatbril?

Op basis van gewijzigde richtlijnen van het RIVM heeft Surplus het beleid op het gebruik van spatbrillen aangepast.

Wanneer gebruik je een spatbril?
Voortaan gebruiken we spatbrillen bij alle cliënten met verdenking van corona of bewezen corona. Als cliënten in druppel- of strikte isolatie gaan, worden de spatbrillen samen met de andere beschermingsmiddelen afgeleverd op de afdeling.

Reiniging spatbril
De spatbril moet na elk gebruik gereinigd en gedesinfecteerd worden (ook als je de bril steeds bij dezelfde cliënt gebruikt). Volg hierbij de onderstaande instructie:

 • Maak de bril schoon met een vochtig schoonmaakdoekje. Laat de spatbril daarna drogen.
 • Als de spatbril droog is desinfecteer deze dan met een gaasje met 70% alcohol of een bacillol/oxyver of een Heka doekje. Hierna laat je de spatbril weer drogen.
 • Laat de spatbril op de cliëntgebonden tafel liggen bij de isolatie kamer (in geval van een psychogeriatrische afdeling in de isolatiebox/tas) met de schone beschermingsmaterialen te weten de schorten, de mondkapjes etc.
 • Pas direct aansluitend handhygiëne toe.

Wordt er extra schoongemaakt op de locaties?

De contactpunten: deurklinken, kranen, toiletten, trapleuningen en tafels worden extra schoongemaakt.
Er zijn reinigingsdoekjes beschikbaar om zaken die door meerdere personen gebruikt worden te kunnen reinigen, zoals telefoons of toetsenborden op flexplekken.

Ik wil graag met iemand praten over wat ik allemaal meemaak door het coronavirus. Kan dit?

Het Corona nazorg team staat klaar voor jou als je behoefte hebt om met iemand te praten. Lees hier meer over op Spot (intranet) bij de themapagina ‘Corona en zorg voor jou als medewerker’.

Vragen woonzorgcentrum

Een cliënt heeft symptomen van het virus. Wat moet ik doen?

Meld dit dan direct bij het Medisch Verpleegkundig Team (MVT). (zij zijn 24/7 bereikbaar) via T 06 – 13 94 09 54.

Een cliënt van mijn locatie heeft corona. Wat nu?

Deze cliënt wordt in strikte isolatie geplaatst of opgenomen in het ziekenhuis. Als dit gebeurt ontvang je nadere informatie over de situatie op jouw locatie.

Mag ik werken op een afdeling waar corona is gesignaleerd?

Ja, hier mag je werken. De cliënt zal in strikte isolatie worden geplaatst om verspreiding te voorkomen. Wanneer je op deze afdeling werkt, mag je echter 8 dagen niet op andere afdelingen en locaties werken.

Mag ik nog op verschillende locaties werken als er ergens corona heerst?

Nee, om besmetting te voorkomen mag je in ieder geval niet op andere locaties komen als je werkzaam bent op een locatie met corona. Ook vanuit andere locaties ben je niet welkom op de locatie waar corona heerst, net zoals dat geldt voor overige uitbraken.

Mogen cliënten bezoekers ontvangen?

We vinden het belangrijk dat onze bewoners hun naasten kunnen blijven ontvangen. Om de veiligheid te waarborgen, maken we met onze bezoekregeling onderscheid tussen een locatie/afdeling waar geen positief geteste bewoners zijn en een locatie/afdeling waar één of meerdere mensen positief zijn getest op het coronavirus.

Regeling bij locatie/afdeling zonder coronabesmetting
Bezoek blijft in deze situatie van harte welkom op onze locaties. De landelijke richtlijn is dat iemand maximaal twee bezoekers per dag kan ontvangen, en dit geldt ook voor onze bewoners. Met de kerstdagen (24, 25 en 26 december) mogen er maximaal drie verschillende bezoekers langskomen per dag, conform de landelijke richtlijn. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee in het maximum aantal bezoekers. Huisdieren zijn welkom en ook mantelzorgtaken zijn en blijven in deze situatie mogelijk.

Regeling bij een locatie met coronabesmetting
We doen alles wat in ons vermogen ligt om ook in deze situatie (beperkt) bezoek mogelijk te houden. Als er op de locatie/afdeling van u of van uw naaste een bewoner positief is getest op het coronavirus wordt u hier door de locatie/afdeling over geïnformeerd. Bezoek is ook in deze situatie mogelijk. Per dag mag er één bezoeker langskomen uit de vaste kring van naasten. Dit hoeft niet

elke dag dezelfde bezoeker te zijn. Bij ernstige uitbraken kan dit verder worden beperkt om het aantal bezoekers op de locatie te beperken. Er kan dan worden afgesproken dat slechts één vaste bezoeker op bezoek mag komen. Uiteraard zorgen we er weer voor dat overige familieleden via digitale middelen, zoals beeldbellen, in contact kunnen blijven met de bewoner.
De mogelijkheid voor bezoek geldt ook voor bewoners die positief zijn getest op het coronavirus. Bezoekers dragen dan wel aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een schort, handschoenen en een ffp2-mondmasker. Deze worden verstrekt door Surplus. Huisdieren zijn in deze situatie helaas niet welkom, met uitzondering van hulphonden. Mantelzorgtaken blijven in deze situatie in overleg mogelijk bij bewoners die geen klachten hebben of die niet positief zijn getest.

Mogen (mogelijke) corona patiënten bezoekers ontvangen?

Wanneer cliënten symptomen van corona vertonen of positief getest zijn mogen zij nog één vaste bezoeker ontvangen. Deze bezoeker dient dan wel alle benodigde beschermingsmiddelen te dragen. Wanneer bezoekers positief getest zijn op corona of symptomen vertonen, wordt de afspraak uitgesteld.

Mag er bezoek komen op een afdeling waar het virus actief is?

Op een afdeling waar het virus actief is mag één vaste bezoeker per bewoner komen, zij dienen in deze situatie wel de juiste beschermingsmiddelen te dragen.

Mogen honden in een woonzorgcentrum naar binnen?

Honden zijn vanaf heden ook weer toegestaan in de woonzorgcentra. We vragen iedereen om alert te zijn op het reinigen van de handen na het aaien van de huisdieren.

Mogen cliënten mee naar huis of naar buiten genomen worden?

Cliënten mogen met samen met bezoek, een medewerker of vrijwilliger naar buiten voor een korte wandeling. De richtlijn hierbij is: 1,5 meter afstand houden waar het kan en drukte vermijden.

Kunnen bezoekers wasgoed en/of boodschappen ophalen of brengen tijdens hun bezoek, of maken ze daarvoor gebruik van het uitwisselmoment op de locaties?

Het is mogelijk om tijdens het bezoek gelijk de was en/of boodschappen mee te nemen of op te halen. Daarnaast blijven op de meeste locaties ook de haal- en breng momenten (uitwisselmomenten) bestaan.

Wat wordt er gedaan aan luchtbehandeling op een locatie?

In de media zie je de laatste tijd berichtgevingen over de rol van ventilatiesystemen in de verspreiding van corona. Bij Surplus hebben we de ventilatiesystemen al in maart aan laten passen om te voorkomen dat het virus zich via deze systemen zou verspreiden en we houden blijvend aandacht voor de goede werking van de ventilatiesystemen. 

Alleen verse lucht
Wij hebben de systemen voor luchtbehandeling zodanig ingeregeld dat er alleen verse lucht van buiten wordt ingeblazen en dat de lucht uit het gebouw wordt weggezogen zonder dat er vermenging plaats vindt met de verse lucht. Anders gezegd er wordt geen retourlucht opnieuw het gebouw ingeblazen.

Onderhoud
Surplus heeft voor alle gebouwen en installaties onderhoudscontracten met gerenommeerde bedrijven. De installaties worden ten minste één keer per jaar gecontroleerd. Daarbij wordt gekeken naar de goede werking en reinheid van de installatie en de omgeving ervan. Waar nodig wordt direct actie ondernomen. Bij storingen wordt er direct actie ondernomen door installateurs.

Extra aandacht
Nu we (bijna) overal weer terecht kunnen wordt bij onderhoud van de ventilatiesystemen extra aandacht gegeven aan de luchtbehandelingsinstallaties, nog meer dan normaal.
Zowel bij onze installateurs als bij Surplus is het van belang van goed werkende ventilatie voor het welzijn van onze cliënten en medewerkers bekend en doen we er alles aan om het zo optimaal mogelijk te houden.

Gebruiken facilitaire medewerkers handschoenen?

In samenwerking met Kwaliteit en Veiligheid zijn de volgende richtlijnen opgesteld:

 • Verzoek om zorgvuldig met de verpleeghandschoenen om te gaan omdat de handschoenen steeds lastiger te bestellen zijn.
 • Als de HACCP-richtlijnen aangeven dat je handschoenen moet gebruiken, worden deze richtlijnen uiteraard gehandhaafd.
 • Bij besmette cliënten altijd handschoenen gebruiken
 • In andere gevallen is de richtlijn om geen handschoenen te gebruiken, maar de handen goed te wassen. Dit blijft de beste hygiëne maatregel. Het is niet nodig om handschoenen te gebruiken bij activiteiten die vooraf ook zonder handschoenen werden uitgevoerd.

In de schoonmaak kunnen rubberen huishoudhandschoenen ook prima gebruikt worden

Vragen thuiszorg

Wat moet ik doen als een cliënt verkouden is?

Wanneer cliënten verkoudheidsklachten hebben, dan is het goed om preventief te temperaturen.

Verder moet je de cliënt altijd adviseren om contact op te nemen met de eigen huisarts.

Deze is eindverantwoordelijk voor de medische zorg en de huisarts dient een advies mee te geven over eventuele maatregelen die getroffen moeten worden.

Wat kan ik wel doen als een cliënt klachten heeft?

Het allerbelangrijkste is om samen met de cliënt die klachten heeft, te bepalen of de zorg (al dan niet in mindere mate) gecontinueerd moet worden of dat deze tijdelijk verminderd of gestopt kan worden.

Zorg ervoor dat er goed contact is met de huisarts mocht de cliënt de symptomen laat zien van het coronavirus.

Hand hygiëne is de enige maatregel die we zelf kunnen en moeten inzetten:

 • Was je handen met water en vloeibare zeep. Gebruik geen blok zeep.
 • Droog je handen met papieren doekjes. Gebruik geen handdoek.
 • Op  alle thuiszorgkantoren zijn vloeibare zeep en papieren doekjes aanwezig.
 • Zorg ervoor dat je niet aan je gezicht zit met ‘vuile’ handen

Een cliënt vertoont verschijnselen van het coronavirus, wat moet ik doen?

Wanneer een cliënt symptomen heeft van het corona, moet de cliënt te allen tijde contact opnemen met de huisarts. Deze is eindverantwoordelijk voor de medische zorg en de huisarts dient een advies mee te geven over eventuele maatregelen die getroffen moeten worden.

Mijn cliënt is in contact geweest met iemand met corona, wat moet ik doen?

Wanneer iemand intensief contact heeft gehad met iemand die positief getest is op corona is het advies aan de cliënt om deze 2 keer daags preventief te temperaturen. Indien de cliënt respiratoire klachten gaat vertonen en/of koorts krijgt, dient de cliënt contact te zoeken met de huisarts voor medisch beleid en advies.

Mijn cliënt heeft een zieke huisgenoot, wat moet ik doen?

Als medewerkers zorg verlenen aan een cliënt, waarvan de huisgenoot klachten vertoont zoals hoesten/niezen en er is verdenking van het coronavirus, dan is de richtlijn van Surplus dat medewerkers hier beschermd naar binnen gaan. Dit houdt in dat het protocol van persoonlijke beschermingsmiddelen aangehouden moet worden: chirurgisch mondmasker, handschoenen en een schort, ter bescherming van onze medewerkers.

Hoe zorg ik voor een goede handhygiëne in de thuiszorg?

 • Was je handen met water en vloeibare zeep. Gebruik geen blok zeep.
 • Droog je handen met papieren doekjes. Gebruik geen handdoek.
 • Op alle thuiszorgkantoren zijn vloeibare zeep en papieren doekjes aanwezig.

Bij een verdachte Corona patiënt wordt er druppelisolatie toegepast en bij een positief geteste corona patiënt is dit strikte isolatie.

Voor verdere vragen kun je terecht bij je en kun je isolatiekaarten vinden via SPOT.

Maar hier geldt dus altijd dat de huisarts dit beleid bepaald.

Een van de cliënten heeft corona en verblijft in thuisisolatie. Moet ik hier nog wel langsgaan om de nodige zorg te verlenen? Hoe gaat dit in zijn werk?

Ja, we kunnen als thuiszorg de noodzakelijke zorg blijven verlenen bij de cliënten. Er zijn duidelijke isolatiekaarten te vinden via Speur waarin duidelijk aangegeven staat welke materialen er nodig zijn om deze juiste maatregelen toe te passen. In overleg met het MVT team wordt er dan gezorgd voor juiste en voldoende materialen die nodig zijn bij de cliënt.

Heeft het zin om preventief te werken met een mondkapje?

Surplus wil medewerkers en cliënten zo goed mogelijk beschermen. Het RIVM geeft aan dat bij een verdenking van corona een chirurgisch mondmasker voldoende is. Omdat Surplus cliënten (zowel binnen woonzorgcentra als in de thuiszorg) actief test en de periode van druppelisolatie dus vrij kort is, kiest Surplus er nu voor om ook bij druppelisolatie een chirurgisch mondmasker te gebruiken. Dit is conform de richtlijnen van de overheid.

Daarnaast wordt er naar aanleiding van de landelijke richtlijnen dringend geadviseerd om preventief een mondmasker te dragen in bepaalde situaties. Voor medewerkers thuiszorg geldt dat zij het masker bij voorkeur continu dragen, ook tijdens het verplaatsen naar verschillende cliënten. Wanneer het masker vochtig wordt of nadat deze 3 uur is gedragen, moet het masker vervangen worden voor een nieuw exemplaar.

Dien ik bij besmet verplegen een bril op te zetten?

Op basis van gewijzigde richtlijnen van het RIVM heeft Surplus het beleid op het gebruik van spatbrillen aangepast.

Wanneer gebruik je een spatbril?
Voortaan gebruiken we spatbrillen bij alle cliënten met verdenking van corona of bewezen corona. Als cliënten in druppel- of strikte isolatie gaan, worden de spatbrillen samen met de andere beschermingsmiddelen afgeleverd op de afdeling.

Reiniging spatbril
De spatbril moet na elk gebruik gereinigd en gedesinfecteerd worden (ook als je de bril steeds bij dezelfde cliënt gebruikt). Volg hierbij de onderstaande instructie:

 • Maak de bril schoon met een vochtig schoonmaakdoekje. Laat de spatbril daarna drogen.
 • Als de spatbril droog is desinfecteer deze dan met een gaasje met 70% alcohol of een bacillol/oxyver of een Heka doekje. Hierna laat je de spatbril weer drogen.
 • Laat de spatbril op de cliëntgebonden tafel liggen bij de isolatie kamer (in geval van een psychogeriatrische afdeling in de isolatiebox/tas) met de schone beschermingsmaterialen te weten de schorten, de mondkapjes etc.
 • Pas direct aansluitend handhygiëne toe.

Vragen thuiswerken

De richtlijn voor de medewerkers met een kantoorfunctie van Surplus is om thuis te werken indien dit mogelijk is. Bij twijfel overleg je met jouw leidinggevende. Surplus volgt hiermee  de richtlijnen van het RIVM.

Om thuis te kunnen werken heb je in veel gevallen een thuiswerklicentie nodig, omdat je dan toegang hebt tot de digitale omgeving van Surplus.

 1. Heb je een thuislicentie? Na afstemming met jouw leidinggevende kun je thuiswerken.
 2. Heb je (nog) geen thuiswerklicentie (Safenet mobile pass app) en is dit wel nodig om vanuit huis te kunnen werken? Meldt dit bij jouw leidinggevende. Zij kunnen de Safenet mobile pass app voor je regelen.
 3. Is het om een of andere reden niet mogelijk voor je om thuis te werken, dan mag je  gewoon naar kantoor komen.

Beeldbellen tijdens Corona

Op afstand werken, maar hoe en waarmee dan? Op de SPOT groepspagina ‘Beeldbellen tijdens Corona’ laten we zien welke tool je voor welke situatie kunt inzetten, tips ’n tricks en diverse handleidingen. Het gaat dan om de volgende situaties:

 1. Beeldbellen zorgverlener-zorgverlener
 2. Beeldbellen zorgverlener-cliënt
 3. Beeldbellen bewoner-familie/mantelzorger

Klik hier voor de SPOT pagina Beeldbellen tijdens Corona of bekijk SPOT via de app op je telefoon of tablet.

Vragen behandelaren

Ik werk op dit moment op meerdere locaties, mag dit nog?

Dit mag, uiteraard met inachtneming van de richtlijnen.

Overige vragen

Ik heb vakantie gepland, maar ik wil nu liever niet vrij zijn. Wat nu?

Wil je een eerder aangevraagd en gehonoreerd verzoek voor vakantie intrekken in verband met de coronacrisis? Deze verzoeken willen wij inwilligen, om er zo voor te zorgen dat de werkdruk zo veel mogelijk verdeeld wordt in deze tijd. Overleg hierover met je leidinggevenden.

Kan de cliënt wel post ontvangen?

Onze cliënten en medewerkers krijgen veel leuke kaartjes binnen via de post. Is dit wel veilig in verband met verspreiding van het virus? Het antwoord van het RIVM is als volgt: op papier kan het virus ook zitten, maar hoe lang het daarop leeft, wordt nog onderzocht. Wel is duidelijk dat papier, kaarten of flyers geen rol spelen in de verdere verspreiding van het virus. Post kan dus nog gewoon verstuurd worden. Papier speelt dus geen rol in verdere verspreiding, of een gezondheidsrisico voor de ontvanger of bezorger.

Waar vind ik meer informatie over richtlijnen mantelzorg?

Bekijk hier de richtlijnen van de Rijksoverheid.

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

* Verplicht in te vullen