Coronavirus: dit moet u weten!

Via onderstaande link houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees meer

Vragen & antwoorden cliënten, bezoekers, leveranciers en huurders

Vragen over bezoek aan verpleeghuizen

De bewoners van onze verpleeghuizen zijn kwetsbare mensen. Het RIVM verzoekt mensen dringend om bezoek aan kwetsbare mensen te beperken. Voor onze locaties geldt daarom het volgende:

Mogen cliënten bezoekers ontvangen?

Vanaf 6 juli is er een derde versoepeling van de bezoekersregeling. Per bezoek mogen er maximaal twee bezoekers langskomen. Afspraken kunnen per woonzorgcentrum verschillen. Medewerkers van het woonzorgcentrum hebben contact met u opgenomen over de mogelijkheden. Bezoek kan alleen op afspraak om drukte te voorkomen.

Voor bewoners waarvan de verwachting is dat zij op korte termijn komen te overlijden, is bezoek van directe familie natuurlijk mogelijk. Er worden op de afdeling afspraken gemaakt.

Is er een gezondheidscheck voor bezoek?

Bij binnenkomst worden er controlevragen gesteld over uw gezondheid in relatie tot het coronavirus. Zoals de vraag of u koorts of verkoudheidsklachten heeft. Ook wordt aan u de vraag gesteld of u in een gebied bent geweest met reisadvies code oranje. Is dit het geval, dan is het voor bezoek niet toegestaan om de locatie te betreden. Meer hierover is te lezen in dit nieuwsbericht. Daarnaast adviseren we u dringend om een mondmasker te dragen tijdens uw bezoek. Deze worden door Surplus verstrekt bij binnenkomst.

Ik wil een cliënt meenemen naar huis of naar buiten, mag dat?

Cliënten mogen met samen met bezoek, een medewerker of vrijwilliger naar buiten. Ook mag familie hen mee naar huis nemen. De richtlijn hierbij is: 1,5 meter afstand houden waar het kan en drukte vermijden.

Kan ik wasgoed en/of boodschappen ophalen of brengen tijdens mijn bezoek, of maak ik daarbij gebruik van het uitwisselmoment op de locaties.

Het is mogelijk om tijdens uw bezoek gelijk de was en/of boodschappen mee te nemen of op te halen. Daarnaast blijven op de meeste locaties ook de haal- en breng momenten (uitwisselmomenten) bestaan. Informeer op de locatie waar uw familielid verblijft, hoe dit daar geregeld is.

Bij het bezoek wordt het dragen van een mondmasker dringend geadviseerd. Zorgt Surplus voor dit mondkapje of moet ik dat zelf aanschaffen?

Het mondmasker wordt inderdaad verstrekt voorafgaand aan het bezoek op locatie door Surplus.

Hoe lang mag het bezoek duren?

Tussen 6 juli en 20 juli is de derde fase van de bezoekersregeling in gegaan. U heeft hierover informatie ontvangen van een medewerker van het woonzorgcentrum. In de derde fase is er geen tijdslimiet gesteld aan de duur van het bezoek. Bezoek kan alleen op afspraak, met een maximum van twee bezoekers per keer.

Waar geef ik door wie de vaste bezoeker gaat zijn?

Tussen 6 juli en 20 juli is de derde fase van de bezoekersregeling in gegaan. U heeft hierover informatie ontvangen van een medewerker van het woonzorgcentrum. In de derde fase is er geen maximum aantal vaste bezoekers meer. Wel blijft dat er maximaal twee bezoekers tegelijkertijd op bezoek mogen komen. Bezoek kan alleen op afspraak.

Volgt Surplus de landelijke adviezen of hier hebben jullie een ander beleid opgesteld?

Surplus volgt de landelijke regels en besluiten opgesteld door de overheid en het RIVM die gelden voor alle verpleeghuizen.

Mag ik met een bewoner buiten wandelen, hij/zij zit in een rolstoel?

U mag met uw naaste in de rolstoel buiten wandelen, we adviseren u wel om tijdens deze wandeling een mondmasker te dragen.

Mijn familielid is slecht ter been, mag ik samen met hem/haar buiten wandelen door hem/haar te ondersteunen bij het lopen?

Fysiek contact is helaas niet mogelijk. Uw familielid mag wel met u in een rolstoel of met een rollator naar buiten.

Mag ik me melden bij de receptie voor het maken van een afspraak?

Nee, u wordt telefonisch benaderd door een medewerker van de locatie waar uw familielid verblijft voor het maken van een afspraak.

Mogen honden in een woonzorgcentrum naar binnen?

Honden zijn vanaf heden ook weer toegestaan in de woonzorgcentra. We vragen iedereen om alert te zijn op het reinigen van de handen na het aaien van de huisdieren.

Mijn familielid is jarig, mag ik dan een traktatie komen brengen?

Kijk samen met de medewerker van de locatie waar uw familielid verblijft of het mogelijk is om het bezoekmoment op de verjaardag in te plannen. Is er al een ander bezoekmoment ingepland? Neem dan even contact op met een zorgmedewerker van de locatie om af te stemmen.

Mijn vader/moeder/opa/oma woont in een van de woonzorgcentra van Surplus. Mocht hier wat gebeuren met betrekking tot het Coronavirus (Covid19) word ik hierover dan geïnformeerd?

Mocht er wat gebeuren in het woonzorgcentrum omtrent het Coronavirus informeren wij hier (de familie van) cliënten over. Het is ook aan te raden onze website in de gaten te houden met betrekking tot informatie over- en de maatregelen die wij nemen omtrent het Coronavirus (Covid19).

Wat wordt er gedaan aan luchtbehandeling op een locatie?

In de media zie je de laatste tijd berichtgevingen over de rol van ventilatiesystemen in de verspreiding van corona. Bij Surplus hebben we de ventilatiesystemen al in maart aan laten passen om te voorkomen dat het virus zich via deze systemen zou verspreiden en we houden blijvend aandacht voor de goede werking van de ventilatiesystemen. 

Alleen verse lucht
Wij hebben de systemen voor luchtbehandeling zodanig ingeregeld dat er alleen verse lucht van buiten wordt ingeblazen en dat de lucht uit het gebouw wordt weggezogen zonder dat er vermenging plaats vindt met de verse lucht. Anders gezegd er wordt geen retourlucht opnieuw het gebouw ingeblazen.

Onderhoud
Surplus heeft voor alle gebouwen en installaties onderhoudscontracten met gerenommeerde bedrijven. De installaties worden ten minste één keer per jaar gecontroleerd. Daarbij wordt gekeken naar de goede werking en reinheid van de installatie en de omgeving ervan. Waar nodig wordt direct actie ondernomen. Bij storingen wordt er direct actie ondernomen door installateurs.

Extra aandacht
Nu we (bijna) overal weer terecht kunnen wordt bij onderhoud van de ventilatiesystemen extra aandacht gegeven aan de luchtbehandelingsinstallaties, nog meer dan normaal.
Zowel bij onze installateurs als bij Surplus is het van belang van goed werkende ventilatie voor het welzijn van onze cliënten en medewerkers bekend en doen we er alles aan om het zo optimaal mogelijk te houden.

Op vakantie geweest in oranje regio, gebied of land?

Bent u op vakantie geweest in een oranje regio, gebied of land? De overheid heeft het dringende advies gegeven om dan 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Ook als u geen klachten heeft die lijken op corona of als uit een test blijkt dat u geen corona heeft.

Om die reden stellen wij, wanneer u op bezoek komt bij een van onze woonzorgcentra, naast de gezondheidsvragen ook de vraag of u op vakantie bent geweest in een oranje regio, gebied of land. Wanneer dit het geval is, kunt u het woonzorgcentrum helaas niet betreden.

Naast het reisadvies (code geel, oranje of rood) gebruikt het kabinet nu ook drie risiconiveaus (waakzaam’, ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’). Om verwarring te voorkomen lichten we graag toe hoe Surplus code oranje gebruikt in haar communicatie. Als we het als Surplus hebben over code oranje, dan bedoelen we het reisadvies wat geldt in een bepaald gebied en niet het risiconiveau ‘zorgelijk’, zoals dat nu geldt in bv. Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Familie van een bewoner uit bijvoorbeeld Rotterdam mag met de huidige richtlijnen dus gewoon op bezoek komen.

Ik ben leverancier en heb een afspraak bij een van de locaties van Surplus. Gaat dit door?

Uit voorzorg beperkt Surplus werkzaamheden van leveranciers op onze locaties tot het hoogst noodzakelijke. Werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de zorgverlening gaan wel door. Houd hierbij minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Uiteraard geldt ook voor leveranciers als ze last hebben van klachten van verkoudheid dat ze de locaties niet mogen bezoeken. Als het goed is, heeft u hierover bericht ontvangen. Mocht dit niet het geval op, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Surplus.  

Gaan afspraken bij de kapper of pedicure nog door?

Schoonheidsspecialisten, pedicures en kappers in woonzorgcentra mogen weer aan het werk. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Ze moeten zich houden aan de landelijk geldende richtlijnen en er ook voor zorgen dat hun klanten zich (kunnen) houden aan de gestelde richtlijnen (1,5 meter afstand onderling, niet komen bij gezondheidsklachten). Surplus verstrekt persoonlijke beschermingsmiddelen om de veiligheid in de salons te waarborgen. In het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt het Surplus-beleid gehanteerd.

Verder geldt dat salons in woonzorgcentra alleen bewoners die woonachtig zijn in het woonzorgcentrum (inclusief inpandige woningen) als klant mogen ontvangen, geen mensen van buiten het woonzorgcentrum.

Voor schoonheidsspecialisten, pedicures en kappers van buiten het woonzorgcentrum geldt dat zij met de leidinggevende op locatie in gesprek gaan over hun inzetbaarheid op locatie. Met deze afspraken wil Surplus ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk verschillende personen op locatie komen, om het risico op verspreiding van het coronavirus te verkleinen.

Zijn nieuwe bewoners momenteel welkom bij Surplus?

Ook in deze tijd zijn er situaties waarbij het thuis blijven wonen voor kwetsbare ouderen niet meer mogelijk is. Om in een veilige omgeving de juiste zorg te kunnen bieden is een verhuizing naar een woonzorgcentrum van Surplus dan soms noodzakelijk. Als deze situaties ontstaan blijven we dus nieuwe bewoners verwelkomen. 

Geen verhuizing bij klachten bewoner of naasten
Voor de verhuizing wordt rekening gehouden met de gezondheid van de nieuwe bewoner. Vertoont deze verschijnselen van het coronavirus? Dan is verhuizing naar ons woonzorgcentra geen optie en wordt dit uitgesteld naar een later moment.

De zorgbemiddeling kijkt ook naar de kring mensen rondom de nieuwe bewoner. Hebben zij klachten? Dan is verhuizing van deze nieuwe bewoner naar onze woonzorgcentra helaas niet mogelijk en wordt dit uitgesteld.

Monitoren gezondheid nieuwe bewoner
Als de bewoner geen klachten vertoont, wordt de gezondheid de eerste 10 dagen intensief gemonitord. Bij de bewoner wordt uit voorzorg 10 dagen lang iedere avond de temperatuur opgemeten. Daarnaast wordt er gerapporteerd over symptomen die kunnen wijzen op corona.

Verhuizing
Tijdens het welkomstmoment van een nieuwe bewoner mogen er twee familieleden in samenwerking met de huismeester of logistiek medewerker de kamer / het appartement inrichten. De persoonlijke spullen kunnen worden bij de goedereningang van de locatie. Een medewerkers van Surplus legt uit waar deze goedereningang zich bevindt. Voorafgaand aan uw bezoek wordt er een gezondheidscheck bij u gedaan en wordt u verzocht een mondmasker op te zetten.

Overige vragen

Kan ik post versturen of is er dan ook kans op besmetting?

Onze cliënten en medewerkers krijgen veel leuke kaartjes binnen via de post. Is dit wel veilig in verband met verspreiding van het virus? Het antwoord van het RIVM is als volgt: op papier kan het virus ook zitten, maar hoe lang het daarop leeft, wordt nog onderzocht. Wel is duidelijk dat papier, kaarten of flyers geen rol spelen in de verdere verspreiding van het virus. Post kan dus nog gewoon verstuurd worden. Papier speelt dus geen rol in verdere verspreiding, of een gezondheidsrisico voor de ontvanger of bezorger.

Ik wil naar een activiteit of bijeenkomst van Surplus. Gaat dit door?

Vanaf 18 mei is het weer mogelijk voor onder andere de dagopvang en dagbesteding om, daar waar mogelijk en met passende maatregelen, weer mensen te ontvangen. Om bezoekers veilig en verantwoord te kunnen ontvangen, hebben de locaties wel wat veranderingen aangebracht en mogen er maar een beperkt aantal bezoekers langskomen. Dit vergt enige voorbereiding en tijd. Een aantal van onze locaties zijn inmiddels wel weer aangepast geopend.

Heeft u vragen over een activiteit of bijeenkomst? Vraag hier dan naar bij uw aanspreekpunt op locatie. 

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

* Verplicht in te vullen