Coronavirus: dit moet u weten!

Via onderstaande link houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees meer

Vragen & antwoorden cliënten, bezoekers, leveranciers en huurders

Vragen over bezoek aan verpleeghuizen

De bewoners van onze verpleeghuizen zijn kwetsbare mensen. Het RIVM verzoekt mensen dringend om bezoek aan kwetsbare mensen te beperken. Voor onze locaties geldt daarom het volgende:

Mogen cliënten bezoekers ontvangen?

We vinden het belangrijk dat onze bewoners hun naasten kunnen blijven ontvangen. Om de veiligheid te waarborgen, maken we met onze bezoekregeling onderscheid tussen een locatie/afdeling waar geen positief geteste bewoners zijn en een locatie/afdeling waar één of meerdere mensen positief zijn getest op het coronavirus.

Regeling bij locatie/afdeling zonder coronabesmetting
De woonzorgcentra zijn en blijven open voor bezoek. Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom. Om drukte te voorkomen blijven we het bezoek wel zoveel mogelijk spreiden. Elke locatie heeft zijn eigen werkwijze met het regelen van deze afspraken. U bent daarover op de hoogte gesteld door uw locatie.

Per woensdag 21 april 2021 zijn er versoepelingen tijdens het bezoek bij bewoners in woonzorgcentra mogelijk. Deze versoepelingen gelden voor alle locaties van Surplus met uitzondering van locaties met een kortdurend verblijf.
Locaties met een kortdurend verblijf, die uitgezonderd zijn van versoepelingen zijn:

 • Hotel Merlinde
 • Team 1, kamer 400 tot 414 en 429 van afdeling Grutmolen (locatie Elisabeth)
 • Afdeling Haven-Oost (locatie Antonius Abt)
 • Huisje 157, Schakel 6 eerste etage (locatie De Zeven Schakels).

Bezoekers van een woonzorgcentrum waarbij meer dan 80% van de bewoners twee keer zijn gevaccineerd, mogen vanaf woensdag 21 april, per dag 2 bezoekers ontvangen uit de vaste kring van naasten, tegelijk of apart. Dit hoeven niet elke dag dezelfde bezoekers te zijn. Mantelzorgers die structureel zorgtaken verrichten, tellen niet mee in dit aantal.

Let op: vanaf zaterdag 23 januari geldt een avondklok. De avondklok gaat in om 22.00 uur en duurt tot 04.30. Dit betekent dat bezoek na ingang van de avondklok niet meer mogelijk is. Een uitzondering voor de avondklok geldt voor mantelzorgers die structureel zorgtaken verrichten in de tijden van de avondklok, zij kunnen dit blijven doen. Deze vaste mantelzorgers staan bij Surplus geregistreerd in het zorgleefplan. Zij kunnen een eigen verklaring downloaden en invullen via www.mantelzorg.nl/avondklok.

Regeling bij een locatie met coronabesmetting
We doen alles wat in ons vermogen ligt om ook in deze situatie (beperkt) bezoek mogelijk te houden. Als er op de locatie/afdeling van u of van uw naaste een bewoner positief is getest op het coronavirus wordt u hier door de locatie/afdeling over geïnformeerd. Bezoek is ook in deze situatie mogelijk. Per dag mag er één bezoeker langskomen uit de vaste kring van naasten. Dit hoeft niet elke dag dezelfde bezoeker te zijn. Bij ernstige uitbraken kan dit verder worden beperkt om het aantal bezoekers op de locatie te beperken. Er kan dan worden afgesproken dat slechts één vaste bezoeker op bezoek mag komen. Uiteraard zorgen we er weer voor dat overige familieleden via digitale middelen, zoals beeldbellen, in contact kunnen blijven met de bewoner.
De mogelijkheid voor bezoek geldt ook voor bewoners die positief zijn getest op het coronavirus. Bezoekers dragen dan wel aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een schort, handschoenen en een ffp2-mondmasker. Deze worden verstrekt door Surplus. Huisdieren zijn in deze situatie helaas niet welkom, met uitzondering van hulphonden. Mantelzorgtaken blijven in deze situatie in overleg mogelijk bij bewoners die geen klachten hebben of die niet positief zijn getest.

Is er een gezondheidscheck voor bezoek?

Bij binnenkomst worden er controlevragen gesteld over uw gezondheid in relatie tot het coronavirus. Zoals de vraag of u koorts of verkoudheidsklachten heeft. Ook wordt aan u de vraag gesteld of u in een gebied bent geweest met reisadvies code oranje. Is dit het geval, dan is het voor bezoek niet toegestaan om de locatie te betreden. Meer hierover is te lezen in dit nieuwsbericht. Daarnaast adviseren we u dringend om een mondmasker te dragen tijdens uw bezoek. Deze worden door Surplus verstrekt bij binnenkomst.

Ik kom uit België, mag ik op bezoek komen in het woonzorgcentrum?

Wanneer het in België code oranje is, mag je nog steeds op bezoek komen in het woonzorgcentrum. Je dient tijdens jouw bezoek wel gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze worden door Surplus ter beschikking gesteld.

Ik wil een cliënt meenemen naar huis of naar buiten, mag dat?

Gaat een bewoner die in het woonzorgcentrum woont met een bezoeker naar buiten? Wees u er dan van bewust dat u met maximaal 2 personen of 1 huishouden in groepsverband ergens heen mag gaan. Kinderen tot 12 jaar tellen niet mee in dit aantal. Bewoners van onze woonzorgcentra kunnen nog steeds met familie mee naar huis. We benadrukken dat in de thuissituatie nog steeds maximaal één bezoeker per dag ontvangen mag worden. Tijdens dit bezoek dienen u en uw naaste rekening te houden met de 1,5 meter afstand , tenzij u beiden gevaccineerd bent.

Kan ik wasgoed en/of boodschappen ophalen of brengen tijdens mijn bezoek, of maak ik daarbij gebruik van het uitwisselmoment op de locaties.

Het is mogelijk om tijdens uw bezoek gelijk de was en/of boodschappen mee te nemen of op te halen. Daarnaast blijven op de meeste locaties ook de haal- en breng momenten (uitwisselmomenten) bestaan. Informeer op de locatie waar uw familielid verblijft, hoe dit daar geregeld is.

Wat zijn de richtlijnen voor een mondmasker?

Vanaf dinsdag 1 december is het dragen van een mondmasker in publieke ruimtes verplicht. De mondmaskerplicht geldt in alle publieke binnenruimten, waaronder ook de locaties van Surplus vallen. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Voor Surplus zetten we alles even op een rijtje voor je:

Welzijnslocaties/Thuiszorg

 • Binnen alle welzijns- en thuiszorglocaties, zoals activiteitencentra, huizen van de wijk, pluspunten, ontmoetingspleinen en jongerencentra.
 • Het mondmasker mag af wanneer iemand aan tafel of in een ruimten plaatsneemt op een stoel en 1,5 meter afstand gewaarborgd is. Wanneer vervolgens wordt opgestaan om naar het toilet, te gaan verplaatsen, of naar buiten te gaan, moet het mondmasker weer worden gedragen. 
 • Als cliënten dagopvang bezoeken, en deze vindt plaats in een afgesloten, aparte ruimte, dan geldt binnen deze ruimte geen mondmaskerplicht.
 • De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor bezoekers die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten.

Woonzorgcentra

 • Binnen de woonzorgcentra zijn alle ruimten, met uitzondering van de woongroepen/afdelingen waar bewoners wonen, publieke binnenruimten.
 • De bewoners hoeven binnen hun woonomgeving (de woongroepen of op de afdelingen), geen mondmasker te dragen. Bezoekers dragen wel een mondmasker.
 • In de publieke binnenruimte geldt in principe voor iedereen de verplichting om een mondmasker te dragen. De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor bewoners die vanwege een beperking of ziekte (geestelijk of lichamelijk) geen mondkapje kunnen dragen of opzetten.
 • Het mondmasker mag af wanneer iemand aan tafel of in een ruimte plaatsneemt op een stoel en 1,5 meter afstand gewaarborgd is. Wanneer vervolgens wordt opgestaan om naar het toilet, te gaan verplaatsen, of naar buiten te gaan, moet het mondmasker als het kan weer worden gedragen.
 • Bij binnenkomst ontvangt de bezoeker een (medisch) mondmasker van Surplus. Het heeft onze voorkeur dat de bezoeker dit mondmasker draagt. Indien de bezoeker deze niet wil dragen, maar de voorkeur geeft aan een eigen mondmasker dan accepteren we dit.
 • Op afdelingen waar de vaccinatiegraad hoger is dan 80% geldt dat bezoek onder bepaalde voorwaarden geen mondmasker meer hoeft te dragen en geen 1,5 meter afstand meer hoeft te houden. Eerste contactpersonen zijn hierover geïnformeerd per brief.

Richtlijnen

Bij het bezoek is het dragen van een mondmasker verplicht. Zorgt Surplus voor dit mondkapje of moet ik dat zelf aanschaffen?

Het mondmasker wordt inderdaad verstrekt voorafgaand aan het bezoek op locatie door Surplus.

Volgt Surplus de landelijke adviezen of hier hebben jullie een ander beleid opgesteld?

Surplus volgt de landelijke regels en besluiten opgesteld door de overheid en het RIVM die gelden voor alle verpleeghuizen.

Mag ik met een bewoner buiten wandelen, hij/zij zit in een rolstoel?

U mag met uw naaste in de rolstoel buiten wandelen, we adviseren u wel om tijdens deze wandeling een mondmasker te dragen.

Mijn familielid is slecht ter been, mag ik samen met hem/haar buiten wandelen door hem/haar te ondersteunen bij het lopen?

Fysiek contact is helaas niet mogelijk. Uw familielid mag wel met u in een rolstoel of met een rollator naar buiten.

Mag ik me melden bij de receptie voor het maken van een afspraak?

Nee, u wordt telefonisch benaderd door een medewerker van de locatie waar uw familielid verblijft voor het maken van een afspraak.

Mogen honden in een woonzorgcentrum naar binnen?

Honden zijn vanaf heden ook weer toegestaan in de woonzorgcentra. We vragen iedereen om alert te zijn op het reinigen van de handen na het aaien van de huisdieren.

Mijn familielid is jarig, mag ik dan een traktatie komen brengen?

Kijk samen met de medewerker van de locatie waar uw familielid verblijft of het mogelijk is om het bezoekmoment op de verjaardag in te plannen. Is er al een ander bezoekmoment ingepland? Neem dan even contact op met een zorgmedewerker van de locatie om af te stemmen.

Mijn vader/moeder/opa/oma woont in een van de woonzorgcentra van Surplus. Mocht hier wat gebeuren met betrekking tot het Coronavirus (Covid19) word ik hierover dan geïnformeerd?

Mocht er wat gebeuren in het woonzorgcentrum omtrent het Coronavirus informeren wij hier (de familie van) cliënten over. Het is ook aan te raden onze website in de gaten te houden met betrekking tot informatie over- en de maatregelen die wij nemen omtrent het Coronavirus (Covid19).

Wat wordt er gedaan aan luchtbehandeling op een locatie?

In de media zie je de laatste tijd berichtgevingen over de rol van ventilatiesystemen in de verspreiding van corona. Bij Surplus hebben we de ventilatiesystemen al in maart aan laten passen om te voorkomen dat het virus zich via deze systemen zou verspreiden en we houden blijvend aandacht voor de goede werking van de ventilatiesystemen. 

Alleen verse lucht
Wij hebben de systemen voor luchtbehandeling zodanig ingeregeld dat er alleen verse lucht van buiten wordt ingeblazen en dat de lucht uit het gebouw wordt weggezogen zonder dat er vermenging plaats vindt met de verse lucht. Anders gezegd er wordt geen retourlucht opnieuw het gebouw ingeblazen.

Onderhoud
Surplus heeft voor alle gebouwen en installaties onderhoudscontracten met gerenommeerde bedrijven. De installaties worden ten minste één keer per jaar gecontroleerd. Daarbij wordt gekeken naar de goede werking en reinheid van de installatie en de omgeving ervan. Waar nodig wordt direct actie ondernomen. Bij storingen wordt er direct actie ondernomen door installateurs.

Extra aandacht
Nu we (bijna) overal weer terecht kunnen wordt bij onderhoud van de ventilatiesystemen extra aandacht gegeven aan de luchtbehandelingsinstallaties, nog meer dan normaal.
Zowel bij onze installateurs als bij Surplus is het van belang van goed werkende ventilatie voor het welzijn van onze cliënten en medewerkers bekend en doen we er alles aan om het zo optimaal mogelijk te houden.

Op vakantie geweest in oranje regio, gebied of land?

Bent u op vakantie geweest in een oranje regio, gebied of land? De overheid heeft het dringende advies gegeven om dan 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Ook als u geen klachten heeft die lijken op corona of als uit een test blijkt dat u geen corona heeft.

Om die reden stellen wij, wanneer u op bezoek komt bij een van onze woonzorgcentra, naast de gezondheidsvragen ook de vraag of u op vakantie bent geweest in een oranje regio, gebied of land. Wanneer dit het geval is, kunt u het woonzorgcentrum helaas niet betreden.

Naast het reisadvies (code geel, oranje of rood) gebruikt het kabinet nu ook drie risiconiveaus (waakzaam’, ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’). Om verwarring te voorkomen lichten we graag toe hoe Surplus code oranje gebruikt in haar communicatie. Als we het als Surplus hebben over code oranje, dan bedoelen we het reisadvies wat geldt in een bepaald gebied en niet het risiconiveau ‘zorgelijk’, zoals dat nu geldt in bv. Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Familie van een bewoner uit bijvoorbeeld Rotterdam mag met de huidige richtlijnen dus gewoon op bezoek komen.

Ik ben leverancier en heb een afspraak bij een van de locaties van Surplus. Gaat dit door?

Uit voorzorg beperkt Surplus werkzaamheden van leveranciers op onze locaties tot het hoogst noodzakelijke. Werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de zorgverlening gaan wel door. Houd hierbij minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Uiteraard geldt ook voor leveranciers als ze last hebben van klachten van verkoudheid dat ze de locaties niet mogen bezoeken. Als het goed is, heeft u hierover bericht ontvangen. Mocht dit niet het geval op, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Surplus.  

Gaan afspraken bij de kapper of pedicure nog door?

De niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten sluiten in ieder geval tot 9 februari de deuren. Dit geldt ook zo in de woonzorgcentra.
Mensen met medische contactberoepen, zoals de pedicure en de paramedici, kunnen hun werkzaamheden blijven voortzetten zoals ze dat gewend zijn.

Zijn nieuwe bewoners momenteel welkom bij Surplus?

Ook in deze tijd zijn er situaties waarbij het thuis blijven wonen voor kwetsbare ouderen niet meer mogelijk is. Om in een veilige omgeving de juiste zorg te kunnen bieden is een verhuizing naar een woonzorgcentrum van Surplus dan soms noodzakelijk. Als deze situaties ontstaan blijven we dus nieuwe bewoners verwelkomen. 

Geen verhuizing bij klachten bewoner of naasten
Voor de verhuizing wordt rekening gehouden met de gezondheid van de nieuwe bewoner. Vertoont deze verschijnselen van het coronavirus? Dan is verhuizing naar ons woonzorgcentra geen optie en wordt dit uitgesteld naar een later moment.

De zorgbemiddeling kijkt ook naar de kring mensen rondom de nieuwe bewoner. Hebben zij klachten? Dan is verhuizing van deze nieuwe bewoner naar onze woonzorgcentra helaas niet mogelijk en wordt dit uitgesteld.

Monitoren gezondheid nieuwe bewoner
Als de bewoner geen klachten vertoont, wordt de gezondheid de eerste 10 dagen intensief gemonitord. Bij de bewoner wordt uit voorzorg 10 dagen lang iedere avond de temperatuur opgemeten. Daarnaast wordt er gerapporteerd over symptomen die kunnen wijzen op corona.

Verhuizing
Tijdens het welkomstmoment van een nieuwe bewoner mogen er twee familieleden in samenwerking met de huismeester of logistiek medewerker de kamer / het appartement inrichten. De persoonlijke spullen kunnen worden bij de goedereningang van de locatie. Een medewerkers van Surplus legt uit waar deze goedereningang zich bevindt. Voorafgaand aan uw bezoek wordt er een gezondheidscheck bij u gedaan en wordt u verzocht een mondmasker op te zetten.

Overige vragen

Kan ik post versturen of is er dan ook kans op besmetting?

Onze cliënten en medewerkers krijgen veel leuke kaartjes binnen via de post. Is dit wel veilig in verband met verspreiding van het virus? Het antwoord van het RIVM is als volgt: op papier kan het virus ook zitten, maar hoe lang het daarop leeft, wordt nog onderzocht. Wel is duidelijk dat papier, kaarten of flyers geen rol spelen in de verdere verspreiding van het virus. Post kan dus nog gewoon verstuurd worden. Papier speelt dus geen rol in verdere verspreiding, of een gezondheidsrisico voor de ontvanger of bezorger.

Ik wil naar een activiteit of bijeenkomst van Surplus. Gaat dit door?

De huizen van de wijk, pluspunten, jongerencentra en ontmoetingspleinen zijn sinds 5 november jl. gesloten voor bezoekers die geen afspraak hebben en voor inloopactiviteiten. Bezoekers met een afspraak, die komen voor dagopvang of zich vooraf hadden aangemeld zijn wel welkom. Deze welzijnslocaties blijven ook nu nog open voor wijkbewoners voor wie het bezoek een belangrijk onderdeel is van de dagstructuur. Waar het kan blijven we deze rol vervullen en gaan we eenzaamheid tegen.  Dit vraagt om een individuele beoordeling van onze medewerkers van Welzijn

Heeft u vragen over een activiteit of bijeenkomst? Vraag hier dan naar bij uw aanspreekpunt op locatie. 

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

* Verplicht in te vullen