Coronavirus: dit moet u weten!

Via onderstaande link houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees meer

Richtlijnen voor bezoekers woonzorgcentra

De woonzorgcentra zijn (op afspraak) geopend voor bezoek. Medewerkers van het woonzorgcentrum informeren u over de mogelijkheden.

Gezondheidscheck

Bij binnenkomst worden er controlevragen gesteld over uw gezondheid in relatie tot het coronavirus. Zoals de vraag of u koorts of verkoudheidsklachten heeft. Ook wordt aan u de vraag gesteld of u in een gebied bent geweest met reisadvies code oranje.

Naast het reisadvies (code geel, oranje of rood) gebruikt het kabinet nu ook drie risiconiveaus (waakzaam’, ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’). Om verwarring te voorkomen lichten we graag toe hoe Surplus code oranje gebruikt in haar communicatie. Als we het als Surplus hebben over code oranje, dan bedoelen we het reisadvies wat geldt in een bepaald gebied en niet het risiconiveau ‘zorgelijk’, zoals dat nu geldt in bv. Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Familie van een bewoner uit bijvoorbeeld Rotterdam mag met de huidige richtlijnen dus gewoon op bezoek komen.

Mondmasker verplicht vanaf 1 december

Vanaf dinsdag 1 december is het dragen van een mondmasker in publieke ruimtes verplicht. De mondmaskerplicht geldt in alle publieke binnenruimten, waaronder ook de locaties van Surplus vallen. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Voor Surplus zetten we alles even op een rijtje voor je:

 • Binnen de woonzorgcentra zijn alle ruimten, met uitzondering van de woongroepen/afdelingen waar bewoners wonen, publieke binnenruimten.
 • De bewoners hoeven binnen hun woonomgeving (de woongroepen of op de afdelingen), geen mondmasker te dragen. Bezoekers dragen wel een mondmasker.
 • In de publieke binnenruimte geldt in principe voor iedereen de verplichting om een mondmasker te dragen. De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor bewoners die vanwege een beperking of ziekte (geestelijk of lichamelijk) geen mondkapje kunnen dragen of opzetten.
 • Het mondmasker mag af wanneer iemand aan tafel of in een ruimte plaatsneemt op een stoel en 1,5 meter afstand gewaarborgd is. Wanneer vervolgens wordt opgestaan om naar het toilet, te gaan verplaatsen, of naar buiten te gaan, moet het mondmasker als het kan weer worden gedragen. 
 • Voor (vrijwillig) medewerkers blijft gelden dat er in alle gevallen een mondmasker wordt gedragen.
 • Bij binnenkomst ontvangt de bezoeker een (medisch) mondmasker van Surplus. Het heeft onze voorkeur dat de bezoeker dit mondmasker draagt. Indien de bezoeker deze niet wil dragen, maar de voorkeur geeft aan een eigen mondmasker dan accepteren we dit.

Bezoekregeling

De woonzorgcentra zijn en blijven open voor bezoek. Bewoners hoeven, zolang er geen bewoners zijn die besmet zijn met corona, geen vaste bezoekers aan te wijzen. Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom. Om drukte te voorkomen blijven we het bezoek wel zoveel mogelijk spreiden. De bezoeken vinden daarom plaats op afspraak. Elke locatie heeft zijn eigen werkwijze met het regelen van deze afspraken. U bent daarover op de hoogte gesteld door uw locatie. Ook geldt nog steeds het maximum van twee bezoekers tegelijkertijd. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee in het maximum aantal bezoekers. Zo houden we evenwicht tussen ruimte voor bezoek en een veilige omgeving in de woonzorgcentra.

Aangepaste regeling bij coronabesmetting
Mocht er onverhoopt een coronabesmetting bij bewoners worden geconstateerd in één van de woonzorgcentra, wordt de bezoekregeling aangepast. In principe geldt dan dat er nog één vaste bezoeker per bewoner welkom is, tevens op afspraak. Op het moment dat er sprake is van een coronabesmetting op de locatie waar uw naaste verblijft, wordt u hier als contactpersoon over geïnformeerd.

Bewoner in laatste levensfase
Wanneer een bewoner in de laatste levensfase is, geldt dezelfde algemene bezoekregeling zoals hierboven beschreven. Voor bewoners in de laatste levensfase die wonen op een afdeling of locatie waar corona is geconstateerd, gelden ruimere bezoekregels. Bezoekers van terminale bewoners mogen met maximaal 2 personen tegelijk komen, met een maximum van 8 personen per 24 uur. Een bezoek aan een bewoner in de laatste levensfase gaat altijd in overleg met de zorgmedewerkers. 

Bezoek verzetten
We verzetten de afspraak wanneer er sprake is van:

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of hoesten en/of benauwdheid en/of verhoging of koorts en/of plotselinge verlies van reuk en/of smaak
 • Bovenstaande klachten bij één van uw huisgenoten
 • U of uw huisgenoot is in afwachting van de uitslag van een coronatest
 • Contact met iemand die besmet is met het coronavirus
 • U bent in een oranje/rood gebied op vakantie geweest.

Overige richtlijnen

Daarnaast willen we benadrukken dat onderstaande richtlijnen blijven gelden in alle situaties:

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. Droog uw handen af met papieren doekjes.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes. Na gebruik direct weggooien. En was uw handen weer.
 • Raak zo min mogelijk uw neus, mond en/of ogen aan.
 • Schud geen handen.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.

Bijeenkomsten

In situaties waarin fysieke overleggen en/of bijeenkomsten de voorkeur hebben, is dit mogelijk binnen de volgende richtlijnen:

 • 1,5 meter afstand houden
 • De groepen zijn niet groter dan 30 personen
 • Deelnemers met geringe klachten blijven thuis
 • Houd rekening met de beperkte capaciteit van overlegruimtes. In overlegruimtes worden niet meer stoelen geplaatst dan op basis van de richtlijn past.
 • Houd rekening met de toegang tot de ruimte, looproutes en gebruik van voorzieningen als pantry en toilet.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de maatregelen die genomen worden of over de communicatie hierover? Laat het ons weten! Dit kan via communicatie@surplus.nl

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

* Verplicht in te vullen