Coronavirus: dit moet u weten!

Via onderstaande link houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees meer

Richtlijnen voor bezoekers woonzorgcentra

De woonzorgcentra zijn (op afspraak) geopend voor bezoek. Medewerkers van het woonzorgcentrum informeren u over de mogelijkheden.

Gezondheidscheck

Bij binnenkomst worden er controlevragen gesteld over uw gezondheid in relatie tot het coronavirus. Zoals de vraag of u koorts of verkoudheidsklachten heeft. Ook wordt aan u de vraag gesteld of u in een gebied bent geweest met reisadvies code oranje.

Naast het reisadvies (code geel, oranje of rood) gebruikt het kabinet nu ook drie risiconiveaus (waakzaamā€™, ā€˜zorgelijkā€™ en ā€˜ernstigā€™).

Mondmasker verplicht vanaf 1 december 2020

Vanaf dinsdag 1 december is het dragen van een mondmasker in publieke ruimtes verplicht. De mondmaskerplicht geldt in alle publieke binnenruimten, waaronder ook de locaties van Surplus vallen. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Voor Surplus zetten we alles even op een rijtje voor je:

 • Binnen de woonzorgcentra zijn alle ruimten, met uitzondering van de woongroepen/afdelingen waar bewoners wonen, publieke binnenruimten.
 • De bewoners hoeven binnen hun woonomgeving (de woongroepen of op de afdelingen), geen mondmasker te dragen.
 • In de publieke binnenruimte geldt in principe voor iedereen de verplichting om een mondmasker te dragen. De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor bewoners die vanwege een beperking of ziekte (geestelijk of lichamelijk) geen mondkapje kunnen dragen of opzetten.
 • Het mondmasker mag af wanneer iemand aan tafel of in een ruimte plaatsneemt op een stoel en 1,5 meter afstand gewaarborgd is. Wanneer vervolgens wordt opgestaan om naar het toilet, te gaan verplaatsen, of naar buiten te gaan, moet het mondmasker als het kan weer worden gedragen.Ā 
 • Voor (vrijwillig) medewerkers blijft gelden dat er in alle gevallen een mondmasker wordt gedragen.
 • Bij binnenkomst ontvangt de bezoeker een (medisch) mondmasker van Surplus. Het heeft onze voorkeur dat de bezoeker dit mondmasker draagt. Indien de bezoeker deze niet wil dragen, maar de voorkeur geeft aan een eigen mondmasker dan accepteren we dit.
 • Op afdelingen waar de vaccinatiegraad hoger is dan 80% geldt dat bezoek onder bepaalde voorwaarden geen mondmasker meer hoeft te dragen en geen 1,5 meter afstand meer hoeft te houden. Eerste contactpersonen zijn hierover geĆÆnformeerd per brief.

Bezoekregeling

De woonzorgcentra zijn en blijven open voor bezoek. Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom. Om drukte te voorkomen blijven we het bezoek wel zoveel mogelijk spreiden. Elke locatie heeft zijn eigen werkwijze met het regelen van deze afspraken. U bent daarover op de hoogte gesteld door uw locatie.

Per woensdag 21 april 2021 zijn er versoepelingen tijdens het bezoek bij bewoners in woonzorgcentra mogelijk. Deze versoepelingen gelden voor alle locaties van Surplus met uitzondering van locaties met een kortdurend verblijf.
Locaties met een kortdurend verblijf, die uitgezonderd zijn van versoepelingen zijn:

 • Hotel Merlinde
 • Team 1, kamer 400 tot 414 en 429 van afdeling Grutmolen (locatie Elisabeth)
 • Afdeling Haven-Oost (locatie Antonius Abt)
 • Huisje 157, Schakel 6 eerste etage (locatie De Zeven Schakels).

Bezoekers van een woonzorgcentrum waarbij meer dan 80% van de bewoners twee keer zijn gevaccineerd, mogen vanaf woensdag 21 april, per dag 2 bezoekers ontvangen uit de vaste kring van naasten, tegelijk of apart. Dit hoeven niet elke dag dezelfde bezoekers te zijn. Mantelzorgers die structureel zorgtaken verrichten, tellen niet mee in dit aantal.

Versoepeling bezoekmoment

Wanneer de bewoner en de bezoeker twee keer zijn gevaccineerd of wanneer de bewoner is gevaccineerd en er bij de bezoeker de afgelopen 48 uur een negatieve sneltest is afgenomen, mag het bezoek het mondmasker af doen en mag de 1,5 meter afstand onderling komen te vervallen. Wanneer er een zorgmedewerker op de kamer komt tijdens het bezoekmoment, dient de bezoeker wel het mondmasker op te zetten en 1,5 meter afstand te houden van de medewerker. De uitgebreide besluitvorming hierover heeft de eerste contactpersoon ontvangen via een brief.

Avondklok

Sinds zaterdag 23 januari geldt er een avondklok. De avondklok gaat in om 22.00 uur en duurt tot 04.30. Dit betekent dat bezoek na ingang van de avondklok niet meer mogelijk is. Mantelzorgers die structureel zorgtaken verrichten in de tijden van de avondklok kunnen dit blijven doen. Deze vaste mantelzorgers staan bij Surplus geregistreerd in het zorgleefplan. Zij kunnen een eigen verklaring downloaden en invullen via www.mantelzorg.nl/avondklok.

Aangepaste regeling bij coronabesmetting
Ook bij locaties waar een bewoner positief is getest op het coronavirus, blijft bezoek mogelijk. De locatie informeert de eerste contactpersoon hier verder over in geval van een uitbraak.

Bewoner in laatste levensfase
Voor bewoners in de laatste levensfase blijven ruimere bezoekregels gelden. Bezoekers van terminale bewoners mogen met maximaal 2 personen tegelijk komen, met een maximum van 8 personen per 24 uur. Een bezoek aan een bewoner in de laatste levensfase gaat altijd in overleg met de zorgmedewerkers.

Bezoek verzetten
We verzetten de afspraak wanneer er sprake is van:

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of hoesten en/of benauwdheid en/of verhoging of koorts en/of plotselinge verlies van reuk en/of smaak
 • Bovenstaande klachten bij Ć©Ć©n van uw huisgenoten
 • U of uw huisgenoot is in afwachting van de uitslag van een coronatest
 • Contact met iemand die besmet is met het coronavirus
 • U bent in een oranje/rood gebied op vakantie geweest.

Overige richtlijnen

Daarnaast willen we benadrukken dat onderstaande richtlijnen blijven gelden in alle situaties:

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. Droog uw handen af met papieren doekjes.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes. Na gebruik direct weggooien. En was uw handen weer.
 • Raak zo min mogelijk uw neus, mond en/of ogen aan.
 • Schud geen handen.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.

Bijeenkomsten

In situaties waarin fysieke overleggen en/of bijeenkomsten de voorkeur hebben, is dit mogelijk binnen de volgende richtlijnen:

 • 1,5 meter afstand houden
 • De groepen zijn niet groter dan 30 personen
 • Deelnemers met geringe klachten blijven thuis
 • Houd rekening met de beperkte capaciteit van overlegruimtes. In overlegruimtes worden niet meer stoelen geplaatst dan op basis van de richtlijn past.
 • Houd rekening met de toegang tot de ruimte, looproutes en gebruik van voorzieningen als pantry en toilet.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de maatregelen die genomen worden of over de communicatie hierover? Laat het ons weten! Dit kan via communicatie@surplus.nl

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

* Verplicht in te vullen