Corona en wetenschappelijk onderzoek

Surplus neemt deel aan twee wetenschappelijke onderzoeken, specifiek voor de verpleeghuizen. Een onderzoek is gericht op het in kaart brengen van het verloop van het virus in verpleeghuizen. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van geanonimiseerde cliëntgegevens. Het tweede onderzoek richt zich op de maatregelen die organisaties nemen en maakt gebruik van de verslagen die wij hierover maken. Hieronder leest u meer over beide onderzoeken en ook wat u moet doen als u niet wilt dat uw gegevens voor dit onderzoek worden gebruikt.

Het coronavirus en COVID-19, de ziekte die door het virus worden veroorzaakt zijn nieuw voor ons allemaal. Bij de berichtgeving van uit het RIVM en de overheid wordt met enige regelmaat verwezen naar onderzoeken die naar het virus plaatsvinden. Die onderzoeksresultaten zijn belangrijk om de richtlijnen en maatregelen te bepalen, maar helpen ook bij het vinden van vaccins, het ontwikkelen van behandelingen etc. Belangrijk is ook om in beeld te brengen hoe het virus zich verspreid, hoe lang mensen ziek zijn, hoeveel mensen herstellen en hoeveel mensen overlijden. Sommige van dit soort onderzoeken richten zich specifiek op de verpleeghuissector. Surplus doet aan twee van die onderzoeken mee.

1. Onderzoek naar registratie
Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, heeft een registratie opgezet om het verloop van corona in de verpleeghuizen te kunnen volgen. Doordat verpleeghuizen informatie aanleveren, kunnen ze in kaart brengen hoeveel bewoners er verdacht worden van besmetting met het coronavirus, hoeveel er vervolgens daadwerkelijk positief getest worden, maar ook hoeveel bewoners  herstellen of overlijden.  Surplus levert hiervoor ook gegevens aan en doet dit vanuit haar informatiesysteem.  Inmiddels is gevraagd of we die gegevens ook beschikbaar willen stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt uitgevoerd door onderzoeksinstituut Nivel, dat op basis van dit  onderzoek het RIVM adviseert. Dit betekent dat we de gegevens van bewoners die positief zijn getest gepseudonimiseerd aanleveren. Oftewel, bij elk dossier worden de persoonsgegevens verwijderd en vervangen door een nummer. Degenen die de data analyseren zien dus niet over welke persoon het gaat. We vinden het belangrijk om hieraan onze medewerking te verlenen, omdat het goede informatie geeft om afspraken te maken over regionaal en nationaal beleid. Het Nivel en het RIVM gaan uiterst zorgvuldig te werk. Alle maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de gegevens niet te herleiden zijn tot personen.

Wat als ik bezwaar heb tegen het gebruik van mijn gegevens?
Mocht u er toch bezwaar tegen hebben dat uw gegevens voor dit onderzoek worden gebruikt, dan kunt u dit bij ons melden, via communicatie@surplus.nl. Wij zorgen er dan voor dat uw gegevens niet gebruikt worden.

2Onderzoek naar maatregelen
Het tweede onderzoek wordt uitgevoerd door de academische werkplaatsen ouderenzorg, die op verzoek van het ministerie van VWS de verslagen van coördinatieteams verzamelen en daaruit informatie halen. Informatie over maatregelen die organisaties, waaronder Surplus, nemen waar ze de besluiten op baseren en wat de impact is op deze organisaties. Dit combineren ze ook met kwantitatieve gegevens, zoals het aantal besmettingen en het ziekteverzuim. De gegevens worden zodanig verwerkt dat de resultaten niet terug te voeren zijn op desbetreffende organisatie.

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen