Coronavirus: dit moet u weten!

Via onderstaande link houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees meer

Thuisbegeleiding

Wanneer mensen door omstandigheden of ziekte in problemen raken en daardoor de grip op het leven verliezen lukt het soms niet meer om hier zelfstandig uit te komen. Thuisbegeleiding van Surplus biedt praktische en laagdrempelige ondersteuning om de zelfredzaamheid en participatie van deze mensen te vergroten.

Meer informatie

Thuisbegeleiding van Surplus is er onder andere voor mensen met psychische- en psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek, gezinnen met opvoedkundige ondersteuningsvragen en dementie.  

Wat doen we?

De thuisbegeleiding richt zich op verschillende levensgebieden, de hulpvraag van de cliënt staat hierin centraal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versterken en/ of uitbreiden van het sociale netwerk, ondersteuning bij de post en administratie, het organiseren van het huishouden, het creëren van een dagstructuur/daginvulling en psychosociale ondersteuning. 

De visie van Surplus richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen kracht van de cliënt. Dit staat dan ook centraal bij de thuisbegeleiding.

Begeleiding aanvragen

Begeleiding wordt vergoed; hiervoor is een zogenoemde maatwerkvoorziening nodig. Deze kan worden aangevraagd bij het Wmo-loket van uw gemeente. Daarna volgt een keukentafelgesprek met een Wmo-medewerker. In dit gesprek worden de doelen besproken waar met de thuisbegeleiding aan gewerkt kan worden.

Kosten

Het kan per gemeente verschillend zijn of er een eigen bijdrage wordt gevraagd voor de thuisbegeleiding vanuit de Wmo.  Meer informatie hierover vindt u op: www.hetcak.nl

Meer informatie

Voor meer informatie en hulp bij het aanvragen van een maatwerkvoorziening kan er contact opgenomen worden met onze klantenservice via T 076 208 22 00.

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

* Verplicht in te vullen