Avondklok en aangepaste bezoekregeling

Naar aanleiding van de persconferentie op woensdag 20 januari jl., gelden er een aantal aanvullende richtlijnen en afspraken binnen Surplus om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Avondklok
Zoals aangekondigd in de persconferentie, geldt er vanaf zaterdag 23 januari een avondklok tot tenminste 9 februari. De avondklok gaat in om 21.00 uur en duurt tot 04.30. Dit betekent dat bezoek na ingang van de avondklok niet meer mogelijk is.

Een uitzondering voor de avondklok geldt voor medewerkers met een vitaal beroep, waaronder onze zorgmedewerkers. Ook mantelzorgers die structureel zorgtaken verrichten in de tijden van de avondklok kunnen dit blijven doen. Deze vaste mantelzorgers staan bij Surplus geregistreerd in het zorgleefplan. Zij kunnen een eigen verklaring downloaden en invullen via www.mantelzorg.nl/avondklok.

Aangepaste bezoekregeling
In de persconferentie is aangegeven dat we nog maar Ć©Ć©n bezoeker per dag mogen ontvangen. Om die reden is de bezoekregeling van Surplus ook aangepast. Vanaf 20 januari mogen bewoners van onze woonzorgcentra eveneens nog Ć©Ć©n bezoeker per dag ontvangen. Dit hoeft geen vaste bezoeker te zijn. Vaste mantelzorgers tellen niet mee als bezoeker. Er mag naast de mantelzorger dus ook Ć©Ć©n bezoeker per dag langs komen.

We begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel kan zijn. Uiteraard bieden we weer de mogelijkheid aan overige familieleden om via digitale middelen, zoals beeldbellen, in contact te kunnen blijven met de bewoner.

Bewoner in laatste levensfase
Voor bewoners in de laatste levensfase gelden ruimere bezoekregels. Bezoekers van terminale bewoners mogen met maximaal 2 personen tegelijk komen, met een maximum van 8 personen per 24 uur. Een bezoek aan een bewoner in de laatste levensfase gaat altijd in overleg met de zorgmedewerkers.

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen