Coronavirus: dit moet u weten.

Via deze pagina blijft u op de hoogte van het nieuws over het coronavirus (COVID-19-virus) bij Surplus.

Corona dashboard
Via het corona dashboard blijft u op de hoogte van het aantal besmettingen met het coronavirus op de woonzorgcentra en in de thuiszorg van Surplus. Afdelingen met een besmetting zijn helaas gesloten voor bezoek. 

Informatie over corona
Corona dashboard
Richtlijnen voor bezoekers
Richtlijnen voor mantelzorgers
Richtlijnen voor dagbesteding
Richtlijnen voor thuis
Wat doet Surplus?
Wat kunt u zelf doen?
Veelgestelde vragen & contact
Herstelzorg na corona
Corona en wetenschappelijk onderzoek
Bereikbaarheid per gemeente
Blogs en vlogs

Suus over de coronarichtlijnen

Nieuws

Versoepelingen tijdens het bezoek

Update: 15 april 14.52 uur

Per woensdag 21 april 2021 zijn er versoepelingen tijdens het bezoek bij bewoners in woonzorgcentra mogelijk. Deze versoepelingen gelden voor alle locaties van Surplus met uitzondering van locaties met een kortdurend verblijf.
Locaties met een kortdurend verblijf, die uitgezonderd zijn van versoepelingen zijn:

 • Hotel Merlinde
 • Team 1, kamer 400 tot 414 en 429 van afdeling Grutmolen (locatie Elisabeth)
 • Afdeling Haven-Oost (locatie Antonius Abt)
 • Huisje 157, Schakel 6 eerste etage (locatie De Zeven Schakels).

Versoepeling bezoekregeling

Bezoekers van een woonzorgcentrum waarbij meer dan 80% van de bewoners twee keer zijn gevaccineerd, mogen vanaf woensdag 21 april, per dag 2 bezoekers ontvangen uit de vaste kring van naasten, tegelijk of apart. Dit hoeven niet elke dag dezelfde bezoekers te zijn. Mantelzorgers die structureel zorgtaken verrichten, tellen niet mee in dit aantal.

Versoepeling bezoekmoment

Wanneer de bewoner en de bezoeker twee keer zijn gevaccineerd, geeft het bezoek dit bij binnenkomst aan bij de bezoekregisseur. Hij of zij draagt vervolgens op weg naar de kamer of het appartement van de bewoner een mondmasker. Eenmaal op de kamer of het appartement, mag het bezoek het mondmasker af doen en mag de 1,5 meter afstand onderling komen te vervallen. Wanneer er een zorgmedewerker op de kamer komt tijdens het bezoekmoment, dient de bezoeker wel het mondmasker op te zetten en 1,5 meter afstand te houden van de medewerker.

Negatieve sneltest
Is de bewoner gevaccineerd, maar het bezoek niet? Wanneer bezoekers de afgelopen 48 uur een negatieve sneltest hebben afgenomen, geldt eveneens dat zij op de kamer of het appartement van hun naaste het mondmasker mogen afnemen en de 1,5 meter afstand kunnen laten vervallen. Ook in dit geval geldt dat wanneer er een zorgmedewerker op de kamer komt, het bezoek het mondmasker weer op moet zetten en 1,5 meter afstand dient te houden van de medewerker.

Niet gevaccineerd
Wanneer de bewoner en/of de bezoeker niet gevaccineerd is, geldt dat de bezoeker een mondmasker moet dragen en 1.5 meter afstand moeten houden van de bewoner.

Bezoekers kunnen hun mondmasker af doen wanneer zij aan tafel zitten of in een ruimte plaatsnemen waar het bezoek aan hun naaste plaatsvindt en de 1,5 meter afstand gewaarborgd is.

Waarborgen 1,5 meter afstand en mondmasker in andere ruimtes

Let op, in andere openbare ruimtes en op de gangen dienen bezoekers hun mondmasker op te houden en de 1,5 meter afstand tot anderen te waarborgen, conform de landelijke richtlijnen. De verplichting tot het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes geldt niet voor bewoners die vanwege een geestelijke of lichamelijke beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten.

Uw naaste mee naar huis
Bewoners van onze woonzorgcentra kunnen nog steeds met familie mee naar huis. We benadrukken dat in de thuissituatie nog steeds maximaal Ć©Ć©n bezoeker per dag ontvangen mag worden. Tijdens dit bezoek dienen u en uw naaste rekening te houden met de 1,5 meter afstand , tenzij u beiden gevaccineerd bent.

Samen naar buiten
Gaat een bewoner die in het woonzorgcentrum woont met een bezoeker naar buiten? Wees u er dan van bewust dat u met maximaal 2 personen of 1 huishouden in groepsverband ergens heen mag gaan. Kinderen tot 12 jaar tellen niet mee in dit aantal.

Locatie met een uitbraak
Ook bij locaties waar een bewoner positief is getest op het coronavirus, blijft, net als nu, bezoek mogelijk. De locatie informeert u hier verder over in geval van een uitbraak.

Bewoners in laatste levensfase

Voor bewoners in de laatste levensfase blijven ruimere bezoekregels gelden. Bezoekers van terminale bewoners mogen met maximaal 2 personen tegelijk komen, met een maximum van 8 personen per 24 uur. Een bezoek aan een bewoner in de laatste levensfase gaat altijd in overleg met de zorgmedewerkers.

Veranderingen in beleid
Afhankelijk van verdere ontwikkelingen kunnen er nog veranderingen komen in bovenstaande richtlijnen. Mocht dit het geval zijn, informeren we u hierover.

Update maatregelen maart

Update: 18 maart 13.45 uur

In de persconferentie op maandag 8 maart jl., heeft de overheid laten weten dat er onder bepaalde voorwaarden versoepeld kan worden in de woonzorgcentra. Vanaf 18 maart ontvangen bewoners en eerste contactpersonen een brief met hierin de stand van zaken rondom het vaccineren binnen Surplus en de bezoekersregeling per locatie.

Avondklok en aangepaste bezoekregeling

Update: 22 januari 10.36 uur

Naar aanleiding van de persconferentie op woensdag 20 januari jl., gelden er een aantal aanvullende richtlijnen en afspraken binnen Surplus om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Avondklok
Zoals aangekondigd in de persconferentie, geldt er vanaf zaterdag 23 januari een avondklok tot tenminste 9 februari. De avondklok gaat in om 21.00 uur en duurt tot 04.30. Dit betekent dat bezoek na ingang van de avondklok niet meer mogelijk is.

Een uitzondering voor de avondklok geldt voor medewerkers met een vitaal beroep, waaronder onze zorgmedewerkers. Ook mantelzorgers die structureel zorgtaken verrichten in de tijden van de avondklok kunnen dit blijven doen. Deze vaste mantelzorgers staan bij Surplus geregistreerd in het zorgleefplan. Zij kunnen een eigen verklaring downloaden en invullen via www.mantelzorg.nl/avondklok.

Aangepaste bezoekregeling
In de persconferentie is aangegeven dat we nog maar Ć©Ć©n bezoeker per dag mogen ontvangen. Om die reden is de bezoekregeling van Surplus ook aangepast. Vanaf 20 januari mogen bewoners van onze woonzorgcentra eveneens nog Ć©Ć©n bezoeker per dag ontvangen. Dit hoeft geen vaste bezoeker te zijn. Vaste mantelzorgers tellen niet mee als bezoeker. Er mag naast de mantelzorger dus ook Ć©Ć©n bezoeker per dag langs komen.

We begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel kan zijn. Uiteraard bieden we weer de mogelijkheid aan overige familieleden om via digitale middelen, zoals beeldbellen, in contact te kunnen blijven met de bewoner.

Bewoner in laatste levensfase
Voor bewoners in de laatste levensfase gelden ruimere bezoekregels. Bezoekers van terminale bewoners mogen met maximaal 2 personen tegelijk komen, met een maximum van 8 personen per 24 uur. Een bezoek aan een bewoner in de laatste levensfase gaat altijd in overleg met de zorgmedewerkers.

Tijdelijke sluiting Pluspunt Nonnekeshof en Huiskamer Oud Gastel

Update: 26 oktober 17.34 uur

Zowel de huiskamer van Pluspunt Nonnekeshof als de huiskamer van Pluspunt Oud Gastel is gesloten. Surplus heeft hiertoe besloten omdat er een aantal bezoekers van Pluspunt Nonnekeshof en bezoekers van de Huiskamer in Oud Gastel positief zijn getest op het coronavirus. De twee Pluspunten zijn normaal gesproken vrij toegankelijk voor inwoners van Zundert en Oud-Gastel. Om hun veiligheid te waarborgen, zijn de huiskamers daarom tijdelijk gesloten.

Passende oplossing
De medewerker van de Pluspunten blijven telefonisch contact met bezoekers onderhouden. De huiskamer biedt structuur en is belangrijk voor het welzijn van de meeste bezoekers. Bezoekt u ook een van beide huiskamers en mocht dit voor u ook het geval zijn? Dan gaan we graag samen met u op zoek naar een passende oplossing. Surplus biedt zorg op maat wanneer u hier behoefte aan heeft. U kunt hierover bellen naar
het algemene nummer van Pluspunt Nonnekeshof via 076 ā€“ 501 64 50.
Of naar het algemene nummer van Pluspunt Oud Gastel via 0165 ā€“ 51 10 82.

Gebruik mondmaskers en aangepaste richtlijnen

Update: 8 oktober 14.39 uur

Mondmaskers

Naar aanleiding van het landelijke advies om preventief een mondmasker te gebruiken Ć©n de wens van vele van onze (vrijwillig) medewerkers en bezoekers, heeft ook Surplus de richtlijnen rondom het dragen van mondmaskers aangepast. Wij geven het dringende advies om preventief mondmaskers te dragen in bepaalde situaties. Wanneer u verwacht dat u binnen 1,5 meter van bewoners en (vrijwillig) medewerkers komt, verzoeken wij u een mondmasker op te zetten. Deze worden bij binnenkomst door Surplus aan u uitgereikt. Wanneer u gaat zitten en de 1,5 meter afstand gewaarborgd is, kan als de bewoner en u dat wensen, het mondmasker afgezet worden, bijvoorbeeld als herkenbaarheid of verstaanbaarheid dan beter is gewaarborgd.

Bekijk deze poster om te zien hoe je de mondmaskers het beste kunt gebruiken.

Aangepaste richtlijnen

Surplus heeft de richtlijnen rondom covid-19 recent aangepast. Bekijk hieronder de richtlijnen voor bezoekers woonzorgcentra, dagbesteding en als u zorg/ondersteuning ontvangt in uw eigen huis.

Richtlijnen voor bezoekers woonzorgcentra
Richtlijnen voor dagbesteding
Richtlijnen voor thuis

Derde fase versoepeling bezoekregeling

Update: 5 augustus 09.00 uur

De woonzorgcentra gaan weer open voor al het bezoek. Bewoners hoeven geen vaste bezoekers meer aan te wijzen. Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom. Om drukte te voorkomen blijven we het bezoek wel zoveel mogelijk spreiden. De bezoeken vinden daarom plaats op afspraak, zoals dat nu ook geldt. Ook geldt nog steeds het maximum van twee bezoekers tegelijkertijd. Zo houden we evenwicht tussen ruimte voor bezoek en een veilige omgeving in de woonzorgcentra.

Inmiddels hebben al onze locaties de bewoners geĆÆnformeerd over de verdere versoepeling en de specifieke, locatiegebonden mogelijkheden.

Gezondheidscheck bij aankomst
De gezondheidscheck bij aankomst blijft onveranderd. Alle bezoekers worden bij aankomst ontvangen door een medewerker van Surplus. Deze neemt samen met de bezoekers de afspraken door die gelden en we stellen hen een aantal vragen over hun gezondheid. Als blijkt dat zij verkoudheidsklachten hebben, koorts of andere klachten die verband kunnen hebben met het coronavirus, kan het bezoek helaas niet doorgaan. Ook wordt de vraag gesteld of de bezoeker in een gebied is geweest met reisadvies code oranje. In dat geval kan het bezoek helaas niet doorgaan.

Tijdens het bezoek
Bezoekers hoeven tijdens het bezoek (ingang van deze wijziging is afhankelijk van de locatiegebonden mogelijkheden) geen mondmasker meer te dragen. Wanneer bewoners of bezoekers het prettig vinden gedurende het bezoek een mondmasker te dragen, kan dit uiteraard. Deze wordt dan door Surplus verstrekt. We vragen wel om altijd 1,5 meter afstand te houden om zo de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen. Fysiek contact is dus helaas nog steeds niet mogelijk. Het versoepelen van deze maatregel biedt ruimte om (samen) iets te eten en drinken tijdens het bezoek.

Restaurant open voor bezoek
Het is ook weer mogelijk om samen gebruik te maken van de faciliteiten in het restaurant. Bij de ingang van het restaurant worden instructies gegeven. Bij een zelfstandige huurder van een appartement op de locatie en zijn/haar bezoek wordt een gezondheidscheck uitgevoerd. Dit geldt niet voor de bewoners van het woonzorgcentrum en ook niet voor hun bezoek (zij hebben immers de gezondheidscheck al gehad). Wel vragen we iedereen om zijn/haar handen te desinfecteren. Er dient bovendien steeds 1,5 meter afstand gehouden te worden, ook bijvoorbeeld bij de lift of het buffet in het restaurant!

Naar buiten en/of naar huis
Het was al mogelijk om samen buiten te wandelen. Tijdens de wandeling vragen we om 1,5 meter afstand te houden en drukte te vermijden. Tevens is het weer mogelijk voor bewoners om met bezoek mee naar huis te gaan. We vragen hen wel om verstandig om te gaan met deze versoepeling, conform de landelijke richtlijnen:

 • Als bewoners met de auto mee naar huis gaat, adviseren we de naasten om in de auto een mondmasker te dragen
 • Houd tijdens het bezoek aan huis 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukte

Mantelzorgtaken
Het verrichten van mantelzorgtaken wordt onder bepaalde voorwaarden weer mogelijk. Denk hierbij aan hulp bij het eten, hulp bij douchen of aankleden en persoonlijke verzorging. Meerdere vaste mantelzorger mogen mantelzorgtaken verrichten bij zijn of haar naaste. Er mag alleen maar Ć©Ć©n mantelzorger per verzorgingsmoment aanwezig zijn. De mantelzorger kan desgewenst gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een mondmasker.

Veiligheid voorop
Wanneer er op een afdeling een corona-besmetting wordt vastgesteld, kan de bezoekersregeling worden aangepast. In sommige situaties kan het ook zijn dat een besmetting elders op de locatie kan leiden tot beperkingen voor de hele locatie, bijvoorbeeld als gevolg van de bouwkundige opzet van een locatie.

Verdere versoepeling bezoekregeling

Update: 19 juni 13.49 uur

Bewoners mogen weer meerdere bezoekers ontvangen. Dit betreffen gezinsleden (partner, kinderen) of mensen die voor de bewoner in diezelfde nabijheid staan. Er mogen maximaal twee bezoekers tegelijkertijd op bezoek komen, mits er op de plek waar het bezoek plaatsvindt 1.5 meter afstand gehouden kan worden tussen de bewoner en de bezoekers.

Inmiddels hebben al onze locaties de bewoners geĆÆnformeerd over de verdere versoepeling en de specifieke, locatiegebonden mogelijkheden.

Tijdens het bezoek
De maatregelen tijdens het bezoek blijven hetzelfde. Bij aankomst wordt de bezoeker / worden de bezoekers ontvangen door een medewerker van Surplus. Deze neemt samen met de bezoekers de afspraken door die gelden en we stellen hen een aantal vragen over hun gezondheid. De bezoekers dragen tijdens het gehele bezoek een mondmasker. We vragen aan de bewoners en de bezoekers om 1.5 meter afstand te houden om zo de kans op verdere verspreiding van het coronavirus te verkleinen. Fysiek contact is dus helaas nog steeds niet mogelijk.

Als blijkt dat een bewoner of bezoeker verkoudheidsklachten heeft of andere klachten, die verband kunnen hebben met het coronavirus, kan het bezoek helaas niet doorgaan.

Naar buiten
Bewoners kunnen zoals eerder aangegeven ook samen met hun familielid/naaste buiten wandelen. Ook hier zijn een aantal strikte regels voor opgesteld. Tijdens de wandeling dient iedereen 1.5 meter afstand te houden en drukte te vermijden. Het gaat nadrukkelijk om een wandeling in de buitenlucht. Een autorit, bezoek aan terras, winkel of familie past hierin niet! Wat verandert is dat bezoekers geen mondmasker meer hoeven te dragen gedurende de wandeling.

Aangepaste regeling
Voor bewoners waarvan de verwachting is dat zij op korte termijn komen te overlijden, geldt een aangepaste regeling. Zij mogen, in overleg met de zorgmedewerkers, maximaal 6 personen per 24 uur ontvangen waarvan maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd. Ook hier gaat de zorgmedewerker, indien mogelijk, in gesprek met de bewoner en eerste contactpersoon over de invulling van het bezoek.

Wasgoed en boodschappen
Voorheen golden er specifieke regels voor het brengen en ophalen van wasgoed en boodschappen. Deze regels vervallen, in de tweede fase kunnen wasgoed en boodschappen ook tijdens het bezoek weer worden meegenomen.

Veiligheid voorop
Wanneer er op een afdeling een corona-besmetting wordt vastgesteld, geldt nog steeds dat deze gesloten zal worden voor bezoek.

Dagopvang en dagbesteding

Update: 25 mei 19.17 uur

Vanaf 18 mei is het weer toegestaan voor onder andere de dagopvang en dagbesteding om, daar waar mogelijk en met passende maatregelen, weer mensen te ontvangen. Welzijnslocaties van Surplus hebben een plan van aanpak gemaakt waarin staat hoe zij bezoekers weer op een verantwoorde en veilige manier kunnen ontvangen. Inmiddels hebben een aantal van onze locaties tot vreugde van de bezoekers en betrokken medewerkers hun deuren weer geopend:

– Surplus welzijn Terheijden
– De dagverzorging ā€˜Net even wat andersā€™ dagverzorging in Oosterhout
– Dagopvang Zevenbergen
– Dagverzorging Nonnekeshof
– Activiteitencentrum De Bunthoef
– Activiteitencentrum De Slotjes
– Activiteitencentrum Dommelbergen
– Het kantoor in Oudenbosch
– De huiskamer en het Punt in Hoeven
– Huiskamer de Ganshoek
– Zorgboerderij de Meeshoeve

Uitgebreide toelichting versoepelde bezoekersregeling

Update: 22 mei 20.27 uur

In de persconferentie van 19 mei ā€™20 is een versoepeling van de bezoekersmaatregelen van verpleeghuizen aangekondigd. We vinden het ontzettend fijn dat bewoners van Surplus vanaf 26 mei weer bezoek mogen ontvangen.

EĆ©n vaste bezoeker

Het bezoek is de komende periode nog wel aan strikte regels gebonden. De regels zijn landelijk vastgesteld en gelden voor alle verpleeghuizen. Als iedereen zich houdt aan de richtlijnen en maatregelen van de overheid en het RIVM kunnen we samen de verspreiding van het coronavirus tegengaan. In deze flyer leest u de richtlijnen die gelden tijdens een bezoek om de veiligheid onze bewoners, de bezoekers en (vrijwillige) medewerkers te kunnen waarborgen.

Vanaf 26 mei geldt dat er ƩƩn vaste bezoeker, ƩƩn keer per week op bezoek kan komen. Om dit goed te kunnen organiseren en om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijkertijd op de locatie komen, maken we een bezoekschema. Bezoek kan dus alleen op afspraak. Als het kan, wordt aan de bewoner gevraagd wie hij/zij als vaste bezoeker wil ontvangen. Als een bewoner niet kan of wil kiezen, vragen we de eerste contactpersoon om af te spreken wie de vaste bezoeker wordt. Zij worden benaderd door een medewerker vanuit de locatie over de bezoekregeling. Samen gaan we in gesprek over de mogelijkheden en praktische richtlijnen die gelden op de locatie tijdens het bezoek. We houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van de bewoner en hun naasten. We zorgen ervoor dat alle cliƫnten in ieder geval ƩƩn keer per week bezoek kunnen ontvangen van hun vaste bezoeker. Tot 15 juli a.s. geldt dat er ƩƩn vaste bezoeker per bewoner is toegestaan. Daarna volgt er mogelijk verdere verruiming van bezoek.

Tijdens het bezoek

Bezoek kan alleen plaatsvinden op het afgesproken tijdstip en er mogen geen anderen met de vaste bezoeker mee. Bij aankomst wordt de bezoeker ontvangen door een medewerker van Surplus. Samen worden de afspraken doorgenomen, waar we ons aan moeten houden.

– Er worden vragen aan gesteld over de gezondheid van de bezoeker en de temperatuur wordt, op afstand via het voorhoofd gemeten. De uitkomsten noteren we niet en worden niet bewaard. Het bezoek kan helaas niet doorgaan als blijkt dat de bezoeker verkoudheidsklachten of een lichaamstemperatuur heeft die hoger is dan 38 graden.
– De bezoeker desinfecteert zijn of haar handen.
– De bezoeker krijgt uitleg over de richtlijnen; het houden van 1.5 meter afstand, geen fysiek contact en het dragen van een mondmasker.
– We geven uitleg over het gebruik van het mondmasker. Het mondmasker moet gedurende het hele bezoek gedragen worden en mag pas afgedaan worden bij het verlaten van het woonzorgcentrum. Om deze reden kunnen we geen koffie of iets anders aanbieden.
– Er mag een cadeautje meegebracht worden.
– Als de bezoeker wasgoed mee wil nemen, kan dat.
– Huisdieren mogen niet mee naar binnen.
– De bezoeker wordt begeleid naar de ruimte voor de ontmoeting.
– Na het bezoek gaat de bezoeker via de kortste route weer terug naar buiten, ook hierin wordt de bezoeker begeleid door een medewerker.

Buiten wandelen

Woensdag 20 mei is het bekend geworden dat de bezoeker ook samen met een familielid/naaste buiten mag wandelen. Ook hier gelden strikte regels voor. Tijdens deze korte wandeling dienen zij 1.5 meter afstand te houden en drukte te vermijden. De bezoeker dient ook tijdens de wandeling een mondmasker te dragen. Het gaat nadrukkelijk om een wandeling in de buitenlucht. Een autorit, bezoek aan terras of familie is niet toegestaan.

Veiligheid voorop

De versoepeling van de bezoekregeling geldt niet als er op een afdeling een corona-besmetting is vastgesteld.

Heeft u vragen over de nieuwe bezoekregeling?

Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon op de locatie.

Vooraankondiging versoepeling bezoekregeling woonzorgcentra

Update: 20 mei 20.01 uur

In de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van 19 mei 2020 is een stapsgewijze versoepeling van de bezoekersmaatregelen van verpleeghuizen aangekondigd, uiteraard met gepaste maatregelen en een enkele uitzondering. Alle bewoners en vertegenwoordigers hebben vandaag een brief gehad met een vooraankondiging van deze versoepeling. Een uitgebreidere brief met verdere instructies volgt vrijdag aanstaande.

Versoepeling bezoekersregeling

Vanaf dinsdag 26 mei aanstaande gaat de versoepeling van de bezoekersregeling bij Surplus in. Dit betekent dat bewoners van het woonzorgcentrum vanaf dinsdag Ć©Ć©n keer per week Ć©Ć©n vaste bezoeker mogen ontvangen in de daarvoor aangewezen ruimte. De bewoner kiest, indien mogelijk, om welke vaste bezoeker het gaat. Voor bewoners die deze keuze niet zelf kunnen maken zullen we deze vraag voorleggen aan de vertegenwoordiger. Over het moment waarop het bezoek kan plaatsvinden bent of worden de bezoeker en bewoner zo spoedig mogelijk geĆÆnformeerd door een medewerker van het woonzorgcentrum waar uw familielid/naaste verblijft.

Uitzondering

De versoepeling van de bezoekersregeling geldt niet voor locaties of delen van locaties waar een corona-besmetting is vastgesteld. Op dit moment is er binnen Surplus alleen binnen de locatie Antonius Abt een bewoner met het coronavirus. Wat dit betekent voor het bezoek op deze locatie, wordt apart gecommuniceerd naar bewoners op Antonius Abt. Aanvullend kunnen we aangeven dat de covid-unit op het Antonius Abt is afgezonderd van de rest van het verpleeghuis, dus besmettingen op deze afdeling hebben geen invloed op de bezoekregeling voor de rest van het Antonius Abt.

Als er nieuwe besmettingen met het coronavirus worden vastgesteld bij een bewoner van een woonzorgcentrum, kan het dus gebeuren dat er tijdelijk geen bezoek mag komen op deze locatie of delen daarvan.

Contactmogelijkheden voor vragen over het coronavirus

Vrijdag 22 mei a.s. delen we via de website meer informatie over de regels rondom het plannen van bezoek. Uiteraard ontvangen bewoners en vertegenwoordigers deze informatie eerst via een brief (per mail of per post zo snel mogelijk).

Wij willen u verzoeken om nog even te wachten met het stellen van vragen, omdat wij achter de schermen druk bezig zijn om de bezoekregeling op uw locatie zo goed mogelijk in te richten. We gaan er vanuit dat deze brief uw vragen zal beantwoorden.

Andere vragen?

Heeft u vragen over het coronavirus? Bezoek dan onze website www.surplus.nl/corona. Hier staat het laatste nieuws en een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden. Of bel met het informatienummer van Surplus via T 076 – 208 55 55. Dit telefoonnummer is alleen voor
vragen met betrekking tot het coronavirus en bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur. U kunt ook een mail sturen naar communicatie@surplus.nl.

Thuiszorg, thuisondersteuning en dagopvang/dagbesteding: waar staan we en hoe gaan we verder

Update: 11 mei 20.56 uur

De maatregelen die getroffen zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan blijven ook de komende periode nog gelden. Dit betekent onder andere dat er van u wordt gevraagd dat u zoveel mogelijk thuis blijft en dat u, buiten de directe zorgverlening, minimaal 1,5 meter afstand houdt van andere mensen.


Een boodschap voor u

We willen graag eerst stilstaan bij u en uw familie/naasten. Want hoewel de maatregelen er zijn om elkaar te beschermen tegen het coronavirus, begrijpen we dat ze een grote impact hebben op uw dagelijks leven, bijvoorbeeld op het contact met uw naasten. Ook op onze zorgmedewerkers hebben ze invloed, zij komen voor veel uitdagingen te staan. Deze situatie vraagt veel van ons allemaal en raakt ons diep in het hart. We zijn wel voorzichtig hoopvol over de ontwikkelingen in Nederland, zo zien we bijvoorbeeld dat het aantal besmettingen afneemt. Die ontwikkelingen zien we gelukkig ook onder de cliƫnten en medewerkers van Surplus.
We zijn er helaas nog niet en daarom is het belangrijk om voorlopig samen de maatregelen vol te houden. Gelukkig zien we dat velen zich hiervoor inzetten. Alleen samen komen we hier doorheen. Om die reden treft u hieronder een update aan van de maatregelen en gevolgen voor Surplus.

Actuele maatregelen en mogelijkheden

In de komende periode worden de maatregelen stapsgewijs versoepeld. Op de website van de rijksoverheid vindt u een totaaloverzicht van alle actuele maatregelen. Tot nu toe hebben we thuiszorg en thuisondersteuning vrijwel overal nog gewoon kunnen bieden en dat blijft ook zo.

Zelfstandig wonende ouderen

Zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder wordt geadviseerd om beperkt bezoek te ontvangen (1 tot 2 vaste personen), hierbij geldt dat u 1,5 meter afstand moet kunnen houden in uw huis. Dit geldt dus ook voor cliƫnten die woonachtig zijn in een aanleunwoning of zelfstandig wonen en thuiszorg of thuisondersteuning krijgen van Surplus. De onderstaande regeling die we eerder ook naar u hebben gecommuniceerd blijft van kracht:

Regeling thuiszorg en thuisondersteuning

Surplus wil een veilige omgeving creƫren voor iedereen. Voor u als cliƫnt Ʃn onze thuiszorg- en thuisondersteuning medewerkers. Het is daarom van groot belang dat op het moment dat u van ons thuiszorg ontvangt, er niet meer dan twee mensen bij u op bezoek zijn. Als er bezoekers zijn moeten zij ook de 1,5 meter afstand houden van elkaar en onze medewerkers. In het kader van de veiligheid van u en de zorgmedewerker wordt deze richtlijn strikt gehanteerd. Gelukkig zien we dat het overgrote deel van de cliƫnten en hun naasten zich goed houden aan de gestelde richtlijnen. Dit draagt niet alleen bij aan een veilige situatie voor uzelf, maar ook voor onze medewerkers. Mede namens onze medewerkers willen we u hiervoor hartelijk bedanken.

Voorzichtig heropstarten van de dagopvang en dagbesteding

Bezoekers van de dagopvang worden momenteel zoveel als mogelijk thuis ondersteund. Voor een aantal cliƫnten is de ondersteuning die thuis geboden wordt niet voldoende. Het bezoeken van een dagbesteding of ontmoetingsplein is voor hen van groot belang. Voor de cliƫnten op wie dit van toepassing is wordt er gekeken om zo snel mogelijk weer te kunnen starten met deze vorm van zorg. We gaan met deze cliƫnten en naasten/familie in gesprek, om hier verdere afspraken over te maken. Het opstarten van de dagopvang of dagbesteding gebeurt in fases en kan per locatie anders vormgegeven worden. Hierbij kijken we naar de haalbaarheid op locatie om alles aan te sluiten op de gestelde richtlijnen. Bijvoorbeeld, ook voor de dagopvang geldt de 1,5 meterregel, waardoor er minder bezoekers tegelijkertijd op de dagopvang kunnen zijn.

Het is nog niet bekend wanneer de dagopvang voor alle bezoekers opengesteld gaat worden. U wordt hier persoonlijk over geĆÆnformeerd zodra dit wel bekend is. Merkt u dat u in de tussentijd toch meer ondersteuning nodig heeft en het thuis niet meer haalbaar is? Neem dan contact op met uw wijkzuster of -broeder.

Wij zijn bereikbaar
U kunt contact opnemen met de wijkzuster of -broeder via T 076 – 208 22 00 of stuur een e-mail naar klantenservice@surplus.nl. Of kijk op de pagina www.surplus.nl/corona/wijzijnbereikbaar voor de contactgegevens per gemeente.

Woonzorgcentra: waar staan we en hoe gaan we verder

Update: 11 mei 20.52 uur

De maatregelen die getroffen zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan blijven ook de komende periode nog gelden. Voor de verpleeghuizen geldt dat ze gesloten blijven voor bezoek. Wel gaat er een pilot plaatsvinden binnen een klein aantal verpleeghuizen.

Een boodschap voor u

Voordat we ingaan op de maatregelen en gevolgen voor Surplus willen we eerst stilstaan bij u en uw familie/naasten. Want we zien en begrijpen hoe ingrijpend de maatregelen zijn voor u. Al deze maatregelen zijn er om elkaar te beschermen tegen het coronavirus, tegelijkertijd betekent dit dat u uw dierbaren niet kunt zien, aanraken of knuffelen. Terwijl direct contact nu misschien wel meer dan ooit zo belangrijk is. We doen ons uiterste best om het contact tussen u en uw familie/naasten te onderhouden. (Video)bellen of een raambezoek zijn hier voorbeelden van, maar toch niet helemaal hetzelfde als echt contact. We zijn wel hoopvol over de ontwikkelingen in Nederland en ook in onze woonzorgcentra. Zo zien we bijvoorbeeld dat het aantal besmettingen met het coronavirus in onze woonzorgcentra afneemt. De actuele situatie van Surplus vindt u op www.surplus.nl/corona onder het kopje ‘stand van zaken’.

We zijn er helaas nog niet en daarom is het belangrijk om voorlopig samen de maatregelen vol te houden. Gelukkig zien we dat velen zich hiervoor inzetten en zich aan de richtlijnen houden. Alleen samen komen we hier doorheen. Om die reden treft u hieronder een update aan van de maatregelen en gevolgen voor Surplus. Op de website van de rijksoverheid vindt u een totaaloverzicht van alle maatregelen.

Meedenken over een bezoekregeling, we doen het samen!

De overheid heeft op 6 mei aangegeven dat op termijn weer bezoek mogelijk is in de verpleeghuizen. Vanaf maandag 11 mei aanstaande gaan 25 verpleeghuizen in Nederland beginnen met de pilot ā€˜aangepaste bezoekregelingā€™. Zij starten onder strikte voorwaarden met het toelaten van Ć©Ć©n vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner. Surplus doet niet mee aan deze pilot.

Het gesprek over een bezoekregeling is moeilijk. Bijvoorbeeld omdat de behoefte om elkaar weer te kunnen ontmoeten zo groot is voor bewoners en familie/naasten en er tegelijkertijd angst is dat dit zou kunnen leiden tot besmettingen onder bewoners en medewerkers. Een duivels dilemma noemt minister-president Mark Rutte dit en juist omdat het dilemma zo groot is, zijn de meningen vanuit alle betrokkenen belangrijk om te horen. Dus ook die van u, als bewoner en als familie/naaste!

Zoals eerder aangegeven in de brief zullen er strikte voorwaarden gaan gelden voor bezoek. We volgen hierin de besluiten en richtlijnen van de overheid en het RIVM. Waarschijnlijk mag er per bewoner ƩƩn vaste persoon op bezoek komen. Daarnaast gelden natuurlijk de algemene richtlijnen, zoals goede (hand)hygiƫne, 1,5 meter afstand houden en bij klachten thuisblijven. Verder geldt dat er geen bezoek mag komen op een locatie waar bewoners verblijven die besmet zijn met het coronavirus. Deze locaties zijn dan gesloten voor bezoek.

Op basis van de richtlijnen die gelden en de input vanuit bewoners, familie/naasten en (vrijwillig) medewerkers stellen we dan voor iedere locatie een bezoekregeling vast. Niet elk idee zal daarin een plek kunnen krijgen, maar alle ideeƫn worden in de uitwerking meegewogen.

Heeft u ideeĆ«n naar aanleiding van dit onderwerp? Dan kunt u hiervoor telefonisch contact opnemen met onze medewerkers van de klantenservice via T 076 – 208 22 00 (maandag 11 mei tot en met vrijdag 15 mei van 9.00 – 17.00 uur). Of kunt u de online vragenlijst invullen via  m.rate.nl/care/bezoek.

Tot slot, met het uitwerken van een bezoekregeling zorgen we dat we voorbereid zijn op het moment dat bezoek weer kan. Wanneer dat moment is, bepaalt de overheid en moeten we dus afwachten.

Persconferentie maatregelen coronavirus, wat betekent dit voor Surplus

Update: 24 april 21.10 uur

Dinsdag 21 april jl. heeft Minister President Mark Rutte ons tijdens de persconferentie op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken, welke maatregelen er blijven gelden en waar voorzichtige ruimte ontstaat. De algemene boodschap is dat we samen doorgaan met de corona-aanpak in Nederland. We blijven handen wassen, we blijven zoveel mogelijk thuis, werken zoveel mogelijk thuis en we houden, buiten de directe zorgverlening, minimaal 1,5 meter afstand. Alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren worden verlengd.

Verlenging tot en met 19 mei

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vĆ³Ć³r 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hier vind je een totaaloverzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd

Zelfstandig wonende ouderen

Het kabinet heeft het volgende besloten met betrekking tot zelfstandige wonende ouderen: Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door Ć©Ć©n of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Dit heeft geen gevolgen voor cliƫnten die woonachtig zijn in een aanleunwoning of zelfstandig wonen en thuiszorg krijgen van Surplus. De onderstaande regeling die we ook gecommuniceerd hebben naar cliƫnten in de thuiszorg en naar bewoners in de aanleunwoningen blijft van kracht.

Bewoners van een aanleunwoning zonder eigen ingang

Bewoners die in een aanleunwoning bij Surplus wonen, waarvoor geen aparte ingang beschikbaar is, kunnen helaas nog steeds geen bezoek ontvangen. De woonzorgcentra blijven gesloten, ook voor de bezoekers van aanleunwoningen.

Cliƫnten thuiszorg

Surplus wil een veilige omgeving creƫren voor iedereen. Voor onze cliƫnten Ʃn onze (thuiszorg)medewerkers. Het is daarom van groot belang dat onze medewerkers en onze cliƫnten zich aan de richtlijnen van het RIVM houden. Op het moment dat een cliƫnt van ons thuiszorg ontvangt, geldt dan ook dat er maximaal drie mensen bij de cliƫnt op bezoek mogen zijn. De thuiszorgmedewerker is ƩƩn van deze drie bezoekers. Ook dienen bezoekers onderling minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden. In het kader van de veiligheid van de cliƫnt Ʃn van jouzelf mag je deze richtlijn strikt hanteren.

Bewoners in verpleeghuizen

Het kabinet heeft de sluiting van de verpleeghuizen verlengd tot en met 19 mei. We doen onze uiterste best om het contact tussen bewoners en hun naasten te onderhouden door middel van (beeld)bellen. Op sommige locaties is het ook mogelijk om op afspraak bij een bewoner op ‘raambezoek’ te komen.

Bezoekers huizen van de wijk, steunpunten, pluspunten, jongerencentra en zorgboerderij

Huizen van de wijk, steunpunten, pluspunten, jongerencentra en de zorgboerderij blijven tot en met 19 mei gesloten voor bezoek. Vanuit de jongerencentra wordt in samenwerking met de gemeente wel sportactiviteiten weer opgepakt. Dit is, zoals in de persconferentie is verteld, onder bepaalde voorwaarden weer toegestaan.

Wij zijn bereikbaar

Ondanks dat onze fysieke locaties gesloten zijn, zij wij voor iedereen bereikbaar. Je bent altijd welkom om telefonisch of per e-mail contact op te nemen met medewerkers van Surplus uit jouw gemeente. De receptiemedewerker zorgt dat je juist wordt doorverbonden, of je kunt vragen of ze jou willen terugbellen. Kijk op de pagina www.surplus.nl/corona/wijzijnbereikbaar voor de contactinformatie per gemeente.

Wij zijn bereikbaar

Update: 14 april 15.37 uur

Vanwege de coronacrisis zijn alle locaties van Surplus gesloten voor publiek en bezoek, gaan de activiteiten en spreekuren niet door. Deze situatie is uitzonderlijk en kan ook een vreemd gevoel geven.

Je bent altijd welkom om telefonisch of per e-mail contact op te nemen met medewerkers van Surplus uit jouw gemeente. De receptiemedewerker zorgt dat je juist wordt doorverbonden, of je kunt vragen of ze jou willen terugbellen. Kijk op de pagina www.surplus.nl/corona/wijzijnbereikbaar voor de contactinformatie per gemeente.

Nieuwsbericht

Update: 8 april 21.55 uur

Dinsdag 7 april ’20 is er een bericht verschenen in Trouw waarin wordt aangegeven dat er bij Surplus ruimte is voor partners om bij een cliĆ«nt in te wonen. Naar aanleiding van dit bericht zijn er meerdere artikelen verschenen van verschillende media. We willen deze berichtgeving graag verduidelijken.

Ook bij Surplus geldt dat er (tijdelijk) geen bezoek mag komen in de woonzorgcentra. Er is een uitzondering voor bezoek bij bewoners die gaan overlijden. In uitzonderlijke situaties is het mogelijk voor een naaste om in te wonen bij een bewoner in een woonzorgcentrum. Per individuele situatie wordt uitgebreid besproken en onderzocht of inhuizing ook haalbaar is. Het inhuizen heeft een grote impact op het leven van een bewoner en zijn/haar naaste. Deze naaste zal zich namelijk ook moeten houden aan de richtlijnen die er momenteel gelden in de verpleeghuizen.

Beeldbellen, niet noodzakelijke thuiszorg, kapsalons en pedicures

Update: 26 maart 21.40 uur

Bericht naar vertegenwoordigers en familieleden over beeldbellen
Vandaag hebben we een brief gemaild naar vertegenwoordigers/naasten over de mogelijkheid om te beeldbellen. De bewoners ontvangen deze brief op hun kamer/appartement. In de brief wordt uitgelegd hoe cliƫnten kunnen skypen met een familielid of naaste, onder begeleiding van een vrijwilliger of zorgmedewerker. Heeft u de brief niet ontvangen, klik dan hier om te brief te lezen.

Kapsalon
Tot op heden was het nog mogelijk voor een kapper om in de woonzorgcentra bewoners te kappen. De ene kapper deed dit vanuit een salon op locatie en de andere bezocht de bewoner op de woongroep of het appartement. De richtlijn: ā€˜houd 1,5 meter afstandā€™, is niet te handhaven voor deze kappers. Om die reden heeft Surplus besloten dat alle kappersactiviteiten binnen een woonzorgcentrum t/m 6 april niet meer uitgevoerd mogen worden.

Pedicure
Pedicures die bewoners behandelen met diabetes met een risicoprofiel van Simms 3 (risico op ulcera) vallen onder de noodzakelijke zorg. Deze pedicures mogen de behandelingen bij bewoners met diabetes voortzetten. Voorafgaand aan de behandeling dient er contact te zijn tussen de wondverpleegkundige van Surplus en de desbetreffende pedicure. Vervolgens informeren zij de zorgmanager van de locatie. Uiteraard gelden voor al deze behandelingen alle richtlijnen en adviezen zoals die door het RIVM en Surplus zijn gesteld. Mocht hier advies voor nodig zijn, neem dan contact op met het meldpunt infectieziekten via T 076 – 208 27 00. Er volgt nog een algemene richtlijn voor het verlenen van zorg die vanuit behandelperspectief als noodzakelijk wordt gezien en hoe we hier veilig mee om kunnen gaan, zowel voor medewerker als cliĆ«nt.

Niet noodzakelijke zorg in de thuiszorg
Online en in de krant verschijnen er artikelen van andere zorgorganisaties rondom het niet meer leveren van ā€˜niet noodzakelijke zorgā€™ ter bescherming van cliĆ«nt en zorgverlener. We krijgen vragen over hoe Surplus hiermee omgaat. Als we allemaal de richtlijnen (hygiĆ«ne, persoonlijke beschermingsmiddelen, melden bij klachten en koorts) zorgvuldig blijven hanteren kan Surplus de bestaande zorgverlening (nu nog) blijven bieden. Mocht hier iets in veranderen informeren we jullie.

In contact blijven met cliƫnten en mantelzorgers

Update: 20 maart 21.10 uur

Op maandag 16 maart startte de week heel anders gestart dan ‘normaal’.

We zitten in een bijzondere, onvoorspelbare situatie, die voor veel mantelzorgers en mensen die hulp nodig hebben extra onzeker is. Naast de zorgsituatie komt er een nieuwe zorg bij, en wordt er een extra beroep op je gedaan. De groepen, huisbezoeken en activiteiten zijn allemaal geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. Ā Dat vraagt om creativiteit van (vrijwillig) medewerkers, cliĆ«nten en familieleden. Onze medewerkers verstuurden daarom onderstaande nieuwsbrieven met tips en informatie Ć©n om aan te geven dat ze nog altijd per e-mail en telefoon bereikbaar zijn!

Nieuwsbrieven per regio

Cliƫnten informele zorg Oosterhout
Buddy’s Oosterhout
Mantelzorgers Oosterhout
Mantelzorgers Halderberge
Mantelzorgers Etten-Leur

Woonzorgcentra volledig gesloten voor bezoek

Update: 20 maart 20.16 uur

Met ingang van zaterdag 21 maart zijn onze woonzorgcentra volledig gesloten voor bezoek. Tot nu toe werd een uitzondering gemaakt voor bezoek van familie die de zorg al geruime tijd op zich heeft genomen. Helaas zijn we genoodzaakt om ook deze uitzondering in te trekken om onze kwetsbare bewoners te beschermen tegen het coronavirus. Met deze families nemen we persoonlijk contact op om deze verscherpte richtlijn te bespreken.

Als gevolg van het volledig sluiten van de woonzorgcentra is het helaas ook niet meer mogelijk voor cliƫnten om het woonzorgcentrum te verlaten of naar familie te gaan.

Deze verdere beperking van mogelijkheden voor bezoek is pijnlijk en verdrietig, maar ook noodzakelijk om zo veel als mogelijk het virus buiten de muren van de woonzorgcentra te houden.

Als de verwachting is dat cliƫnten op korte termijn komen te overlijden, geldt er wel een uitzondering. Dit gebeurt in overleg met de zorgmanager. Hier gelden nog steeds de richtlijnen: in klein gezelschap, geen bezoek met verkoudsheidsklachten en geen kinderen onder de vijf jaar.

Digitaal contact
We zien op de locaties alternatieven ontstaan waar de cliƫnten het contact met familie kunnen blijven onderhouden, zoals bv. beeldbellen. Dit alternatief zal zeker niet gelijkwaardig zijn aan fysiek bezoek, al zien we gelukkig dat in een aantal situaties deze alternatieven leiden tot mooie contacten. Binnen Surplus is er ook een team gestart om de afdelingen hier zo goed mogelijk in te gaan ondersteunen.

Toelichting op bezoekverbod woonzorgcentra

Update: 17 maart 21.37 uur

Het besluit om vanaf heden tot 6 april 2020 de woonzorgcentra te sluiten voor bezoek is een ingrijpende maatregel om onze kwetsbare bewoners, medewerkers en vrijwilligers te beschermen tegen het coronavirus. We geven graag een toelichting op dit verbod en op de vraag hoe we praktische problemen, zoals het ophalen en brengen van was en boodschappen, gaan oplossen.

Halen en brengen was/boodschappen
Op elke locatie gaan we uitwisselmomenten organiseren waarin familie was, boodschappen ed. kunnen afgeven of ophalen. Dit wordt op dit moment georganiseerd op alle locaties. Vanuit de locatie worden familieleden verder geĆÆnformeerd hierover.

Cliƫnt meenemen naar huis/naar buiten
Het is toegestaan om een cliƫnt, die geen klachten heeft (bijv. verkouden is), mee naar huis/buiten te nemen in een klein gezelschap, mits er geen contact is met kinderen jonger dan 5 jaar en met mensen die neusverkouden zijn, hoesten, keelpijn of koorts hebben. De cliƫnt moet in dat geval van en naar de afdeling worden gebracht. Hiervoor wordt iemand beschikbaar gesteld op de locatie.

Woonzorglocaties (Surplus) niet meer open voor bezoek

Update: 16 maart 23.26 uur

Naast de extra maatregelen van het RIVM en het Ministerie van VWS met betrekking tot het coronavirus, volgt Surplus ook het advies van het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (het RONAZ). Zij adviseren dringend om alle intramurale zorginstellingen met directe ingang preventief te sluiten voor bezoek.

Om die reden heeft Surplus besloten dat alle woonzorglocaties vanaf dinsdag 17 maart tot 6 april 2020 niet meer open zijn voor bezoek. Een uitzondering geldt voor:

 • het bezoek (directe familie) van bewoners waarvan de verwachting is dat zij op korte termijn komen te overlijden.
 • het bezoek van bewoners waar familie de zorg al geruime tijd op zich heeft genomen.

In geval van voornoemde situaties kunt u contact opnemen met de zorgmanager van de betreffende locatie om praktische afspraken te maken.

Deze ingrijpende maatregel wordt genomen om te komen tot maximale bescherming tegen het coronavirus. We begrijpen dat de maatregel grote gevolgen heeft voor u en uw naasten.

Zorgt u altijd voor de was? We publiceren morgen aanvullende informatie over dit onderwerp.

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

Update: 15 maart 18.22 uur

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor eenĀ lijst van cruciale beroepsgroepen.
Lees het uitgebreide bericht opĀ de website van rijksoverheid.

Sluitingen

Update: 15 maart 13.15 uur

Sluiting ontmoetingspleinen, dagverzorgingen, dagbestedingen en zorgboerderij
Surplus heeft besloten om alle ontmoetingspleinen, dagverzorgingen, dagbestedingen en zorgboerderij te sluiten. Dit is een lastige beslissing. We zijn in gesprek met cliƫnten en familie om te kijken hoe we samen een passende oplossing kunnen bieden.

Sluiting pluspunten, huizen van de wijk en steunpunten
Vanaf maandag 16 maart a.s. worden alle pluspunten, huizen van de wijk en steunpunten gesloten tot nader order. We zullen betrokken medewerkers hierover informeren zodra dit besluit genomen is.

Sluiting restaurants
Op basis van deze nieuwe richtlijnen heeft Surplus helaas moeten besluiten om de restaurants van alle woonzorgcentra, indien aanwezig, te sluiten. Iedereen die dagelijks gebruikmaakt van een maaltijd in Ć©Ć©n van onze restaurants, ontvangt nog steeds dagelijks een maaltijd van Surplus. Alleen de plaats waar de maaltijd wordt aangeboden kan anders zijn, afhankelijk van de mogelijkheden op de locatie.

Verscherpte bezoekersmaatregelen, nieuwe contactmogelijkheden en vragen en antwoorden

Update: 14 maart 11.10 uur

Verscherpte bezoekersmaatregelen
Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Een eerdere maatregel was daarom al dat bezoekers die neusverkouden zijn, keelpijn hebben of hoesten en eventueel daarbij koorts hebben dringend verzocht worden om het pand niet te betreden. Aanvullend hierop gelden nu de volgende maatregelen:

 • Dringend verzoek om de woonzorgcentra niet meer te betreden met kinderen tot 5 jaar. Zij zijn vaak neusverkouden en het wordt afgeraden om hen in aanraking te laten komen met deze kwetsbare groep.
 • Een cliĆ«nt mag maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen en daarnaast de directe mantelzorger. Zij krijgen het dringende verzoek om rechtstreeks van ingang, naar kamer, naar uitgang te gaan. In bijzondere situaties kunnen er afspraken over worden gemaakt.
 • Mag je een cliĆ«nt meenemen naar huis? Dit is toegestaan in een klein gezelschap, mits er geen contact is met kinderen jongeren dan 5 jaar en met mensen die neusverkouden zijn, hoesten, keelpijn of koorts hebben. Graag ook dan aandacht voor de hygiĆ«nemaatregelen zoals hieronder te lezen.

Contactmogelijkheden voor vragen over het coronavirus
We hebben een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden toegevoegd voor medewerkers en vrijwilligers en voor cliĆ«nten, bezoekers, leveranciers en huurders.
Wil je toch iemand persoonlijk spreken? Neem dan contact op met het informatienummer van Surplus via T 076 ā€“ 208 55 55. Dit telefoonnummer is alleen voor vragen met betrekking tot het coronavirus en bereikbaar van 6.30 ā€“ 21.00 uur.

Nieuwe maatregelen van de overheid tegen verspreiding coronavirus in Nederland

Update: 12 maart 16.14 uur

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

 • Blijf pas thuis als je klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met de werkgever. Surplus via het mobiel verpleegkundig team via T 06 ā€“ 13 94 09 54.
 • We adviseren om niet naar het buitenland te reizen.
 • We adviseren om geen evenementen te bezoeken (ook als daar minder dan 100 mensen bij aanwezig zijn.

Risicogebied aangepast

Update: 11 maart 14.00 uur

De lijst met risicogebieden is aangepast. De omgeving in het noorden van Italiƫ is uitgebreid naar Italiƫ. Singapore en Macau worden niet langer gezien als een risicogebied, omdat het virus daar niet meer op grote schaal verspreid wordt.

Nieuwe hygiƫne maatregel

Update: 9 maart 20.00 uur

Schud elkaar voorlopig de hand niet meer.

Nieuwe richtlijnen RIVM ā€“ voor inwoners Noord-Brabant

Update: 8 maart 13.30 uur

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van het RIVM en GGD heeft het coƶrdinatieteam van Surplus aanvullende besluiten genomen over bezoek bij Surplus en over bijeenkomsten. Hieronder leest u de richtlijnen voor bezoekers.

Toon oudere updates (+25)

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

  * Verplicht in te vullen