Coronavirus: dit moet u weten!

Via onderstaande link houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees meer

Coronavirus: dit moet u weten.

Het is dagelijks in het nieuws: het coronavirus (COVID-19-virus). Met dit bericht willen we u informeren over het laatste nieuws bij Surplus. Wat is belangrijk, Hoe herkent u het coronavirus, wat zijn de symptomen en wat kun u zelf doen om verdere besmetting te voorkomen? Ook vindt u een lijst mee veelgestelde vragen voor zowel medewerkers als cliënten, bezoekers, huurders en leveranciers.

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen. Neem dan contact op met het informatienummer van Surplus via T 076 – 208 55 55. Dit telefoonnummer is alleen voor vragen met betrekking tot het coronavirus en bereikbaar van 6.30 – 21.00 uur. U kunt ook mailen naar communicatie@surplus.nl.

Nieuws

Beeldbellen, niet noodzakelijke thuiszorg, kapsalons en pedicures

Update: 26 maart 21.40 uur

Bericht naar vertegenwoordigers en familieleden over beeldbellen
Vandaag hebben we een brief gemaild naar vertegenwoordigers/naasten over de mogelijkheid om te beeldbellen. De bewoners ontvangen deze brief op hun kamer/appartement. In de brief wordt uitgelegd hoe cliënten kunnen skypen met een familielid of naaste, onder begeleiding van een vrijwilliger of zorgmedewerker. Heeft u de brief niet ontvangen, klik dan hier om te brief te lezen.

Kapsalon
Tot op heden was het nog mogelijk voor een kapper om in de woonzorgcentra bewoners te kappen. De ene kapper deed dit vanuit een salon op locatie en de andere bezocht de bewoner op de woongroep of het appartement. De richtlijn: ‘houd 1,5 meter afstand’, is niet te handhaven voor deze kappers. Om die reden heeft Surplus besloten dat alle kappersactiviteiten binnen een woonzorgcentrum t/m 6 april niet meer uitgevoerd mogen worden.

Pedicure
Pedicures die bewoners behandelen met diabetes met een risicoprofiel van Simms 3 (risico op ulcera) vallen onder de noodzakelijke zorg. Deze pedicures mogen de behandelingen bij bewoners met diabetes voortzetten. Voorafgaand aan de behandeling dient er contact te zijn tussen de wondverpleegkundige van Surplus en de desbetreffende pedicure. Vervolgens informeren zij de zorgmanager van de locatie. Uiteraard gelden voor al deze behandelingen alle richtlijnen en adviezen zoals die door het RIVM en Surplus zijn gesteld. Mocht hier advies voor nodig zijn, neem dan contact op met het meldpunt infectieziekten via T 076 – 208 27 00. Er volgt nog een algemene richtlijn voor het verlenen van zorg die vanuit behandelperspectief als noodzakelijk wordt gezien en hoe we hier veilig mee om kunnen gaan, zowel voor medewerker als cliënt.

Niet noodzakelijke zorg in de thuiszorg
Online en in de krant verschijnen er artikelen van andere zorgorganisaties rondom het niet meer leveren van ‘niet noodzakelijke zorg’ ter bescherming van cliënt en zorgverlener. We krijgen vragen over hoe Surplus hiermee omgaat. Als we allemaal de richtlijnen (hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, melden bij klachten en koorts) zorgvuldig blijven hanteren kan Surplus de bestaande zorgverlening (nu nog) blijven bieden. Mocht hier iets in veranderen informeren we jullie.

In contact blijven met cliënten en mantelzorgers

Update: 20 maart 21.10 uur

Op maandag 16 maart startte de week heel anders gestart dan ‘normaal’.

We zitten in een bijzondere, onvoorspelbare situatie, die voor veel mantelzorgers en mensen die hulp nodig hebben extra onzeker is. Naast de zorgsituatie komt er een nieuwe zorg bij, en wordt er een extra beroep op je gedaan. De groepen, huisbezoeken en activiteiten zijn allemaal geannuleerd vanwege de coronamaatregelen.  Dat vraagt om creativiteit van (vrijwillig) medewerkers, cliënten en familieleden. Onze medewerkers verstuurden daarom onderstaande nieuwsbrieven met tips en informatie én om aan te geven dat ze nog altijd per e-mail en telefoon bereikbaar zijn!

Nieuwsbrieven per regio

Cliënten informele zorg Oosterhout
Buddy’s Oosterhout
Mantelzorgers Oosterhout
Mantelzorgers Halderberge
Mantelzorgers Etten-Leur

Woonzorgcentra volledig gesloten voor bezoek

Update: 20 maart 20.16 uur

Met ingang van zaterdag 21 maart zijn onze woonzorgcentra volledig gesloten voor bezoek. Tot nu toe werd een uitzondering gemaakt voor bezoek van familie die de zorg al geruime tijd op zich heeft genomen. Helaas zijn we genoodzaakt om ook deze uitzondering in te trekken om onze kwetsbare bewoners te beschermen tegen het coronavirus. Met deze families nemen we persoonlijk contact op om deze verscherpte richtlijn te bespreken.

Als gevolg van het volledig sluiten van de woonzorgcentra is het helaas ook niet meer mogelijk voor cliënten om het woonzorgcentrum te verlaten of naar familie te gaan.

Deze verdere beperking van mogelijkheden voor bezoek is pijnlijk en verdrietig, maar ook noodzakelijk om zo veel als mogelijk het virus buiten de muren van de woonzorgcentra te houden.

Als de verwachting is dat cliënten op korte termijn komen te overlijden, geldt er wel een uitzondering. Dit gebeurt in overleg met de zorgmanager. Hier gelden nog steeds de richtlijnen: in klein gezelschap, geen bezoek met verkoudsheidsklachten en geen kinderen onder de vijf jaar.

Digitaal contact
We zien op de locaties alternatieven ontstaan waar de cliënten het contact met familie kunnen blijven onderhouden, zoals bv. beeldbellen. Dit alternatief zal zeker niet gelijkwaardig zijn aan fysiek bezoek, al zien we gelukkig dat in een aantal situaties deze alternatieven leiden tot mooie contacten. Binnen Surplus is er ook een team gestart om de afdelingen hier zo goed mogelijk in te gaan ondersteunen.

Toelichting op bezoekverbod woonzorgcentra

Update: 17 maart 21.37 uur

Het besluit om vanaf heden tot 6 april 2020 de woonzorgcentra te sluiten voor bezoek is een ingrijpende maatregel om onze kwetsbare bewoners, medewerkers en vrijwilligers te beschermen tegen het coronavirus. We geven graag een toelichting op dit verbod en op de vraag hoe we praktische problemen, zoals het ophalen en brengen van was en boodschappen, gaan oplossen.

Halen en brengen was/boodschappen
Op elke locatie gaan we uitwisselmomenten organiseren waarin familie was, boodschappen ed. kunnen afgeven of ophalen. Dit wordt op dit moment georganiseerd op alle locaties. Vanuit de locatie worden familieleden verder geïnformeerd hierover.

Cliënt meenemen naar huis/naar buiten
Het is toegestaan om een cliënt, die geen klachten heeft (bijv. verkouden is), mee naar huis/buiten te nemen in een klein gezelschap, mits er geen contact is met kinderen jonger dan 5 jaar en met mensen die neusverkouden zijn, hoesten, keelpijn of koorts hebben. De cliënt moet in dat geval van en naar de afdeling worden gebracht. Hiervoor wordt iemand beschikbaar gesteld op de locatie.

Woonzorglocaties (Surplus) niet meer open voor bezoek

Update: 16 maart 23.26 uur

Naast de extra maatregelen van het RIVM en het Ministerie van VWS met betrekking tot het coronavirus, volgt Surplus ook het advies van het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (het RONAZ). Zij adviseren dringend om alle intramurale zorginstellingen met directe ingang preventief te sluiten voor bezoek.

Om die reden heeft Surplus besloten dat alle woonzorglocaties vanaf dinsdag 17 maart tot 6 april 2020 niet meer open zijn voor bezoek. Een uitzondering geldt voor:

 • het bezoek (directe familie) van bewoners waarvan de verwachting is dat zij op korte termijn komen te overlijden.
 • het bezoek van bewoners waar familie de zorg al geruime tijd op zich heeft genomen.

In geval van voornoemde situaties kunt u contact opnemen met de zorgmanager van de betreffende locatie om praktische afspraken te maken.

Deze ingrijpende maatregel wordt genomen om te komen tot maximale bescherming tegen het coronavirus. We begrijpen dat de maatregel grote gevolgen heeft voor u en uw naasten.

Zorgt u altijd voor de was? We publiceren morgen aanvullende informatie over dit onderwerp.

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

Update: 15 maart 18.22 uur

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
Lees het uitgebreide bericht op de website van rijksoverheid.

Sluitingen

Update: 15 maart 13.15 uur

Sluiting ontmoetingspleinen, dagverzorgingen, dagbestedingen en zorgboerderij
Surplus heeft besloten om alle ontmoetingspleinen, dagverzorgingen, dagbestedingen en zorgboerderij te sluiten. Dit is een lastige beslissing. We zijn in gesprek met cliënten en familie om te kijken hoe we samen een passende oplossing kunnen bieden.

Sluiting pluspunten, huizen van de wijk en steunpunten
Vanaf maandag 16 maart a.s. worden alle pluspunten, huizen van de wijk en steunpunten gesloten tot nader order. We zullen betrokken medewerkers hierover informeren zodra dit besluit genomen is.

Sluiting restaurants
Op basis van deze nieuwe richtlijnen heeft Surplus helaas moeten besluiten om de restaurants van alle woonzorgcentra, indien aanwezig, te sluiten. Iedereen die dagelijks gebruikmaakt van een maaltijd in één van onze restaurants, ontvangt nog steeds dagelijks een maaltijd van Surplus. Alleen de plaats waar de maaltijd wordt aangeboden kan anders zijn, afhankelijk van de mogelijkheden op de locatie.

Verscherpte bezoekersmaatregelen, nieuwe contactmogelijkheden en vragen en antwoorden

Update: 14 maart 11.10 uur

Verscherpte bezoekersmaatregelen
Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Een eerdere maatregel was daarom al dat bezoekers die neusverkouden zijn, keelpijn hebben of hoesten en eventueel daarbij koorts hebben dringend verzocht worden om het pand niet te betreden. Aanvullend hierop gelden nu de volgende maatregelen:

 • Dringend verzoek om de woonzorgcentra niet meer te betreden met kinderen tot 5 jaar. Zij zijn vaak neusverkouden en het wordt afgeraden om hen in aanraking te laten komen met deze kwetsbare groep.
 • Een cliënt mag maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen en daarnaast de directe mantelzorger. Zij krijgen het dringende verzoek om rechtstreeks van ingang, naar kamer, naar uitgang te gaan. In bijzondere situaties kunnen er afspraken over worden gemaakt.
 • Mag je een cliënt meenemen naar huis? Dit is toegestaan in een klein gezelschap, mits er geen contact is met kinderen jongeren dan 5 jaar en met mensen die neusverkouden zijn, hoesten, keelpijn of koorts hebben. Graag ook dan aandacht voor de hygiënemaatregelen zoals hieronder te lezen.

Contactmogelijkheden voor vragen over het coronavirus
We hebben een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden toegevoegd voor medewerkers en vrijwilligers en voor cliënten, bezoekers, leveranciers en huurders.
Wil je toch iemand persoonlijk spreken? Neem dan contact op met het informatienummer van Surplus via T 076 – 208 55 55. Dit telefoonnummer is alleen voor vragen met betrekking tot het coronavirus en bereikbaar van 6.30 – 21.00 uur.

Nieuwe maatregelen van de overheid tegen verspreiding coronavirus in Nederland

Update: 12 maart 16.14 uur

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

 • Blijf pas thuis als je klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met de werkgever. Surplus via het mobiel verpleegkundig team via T 06 – 13 94 09 54.
 • We adviseren om niet naar het buitenland te reizen.
 • We adviseren om geen evenementen te bezoeken (ook als daar minder dan 100 mensen bij aanwezig zijn.

Risicogebied aangepast

Update: 11 maart 14.00 uur

De lijst met risicogebieden is aangepast. De omgeving in het noorden van Italië is uitgebreid naar Italië. Singapore en Macau worden niet langer gezien als een risicogebied, omdat het virus daar niet meer op grote schaal verspreid wordt.

Nieuwe hygiëne maatregel

Update: 9 maart 20.00 uur

Schud elkaar voorlopig de hand niet meer.

Nieuwe richtlijnen RIVM – voor inwoners Noord-Brabant

Update: 8 maart 13.30 uur

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van het RIVM en GGD heeft het coördinatieteam van Surplus aanvullende besluiten genomen over bezoek bij Surplus en over bijeenkomsten. Hieronder leest u de richtlijnen voor bezoekers.

Toon oudere updates (+10)

Stand van zaken Surplus

Alle onderdelen van Surplus hebben te maken met de gevolgen van het coronavirus. Hieronder een overzicht van de actuele situatie.

Woonzorgcentra
Alle woonzorgcentra zijn gesloten voor bezoek. Ook zijn faciliteiten als restaurant, winkels, kappers etc. op de locaties gesloten. De dagelijkse zorg voor onze cliënten is uiteraard wel gewaarborgd, dit geldt in ieder geval voor de dagelijkse verzorging en verpleging. Behandelingen door bijvoorbeeld fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist of logopedist gaan door als het kan of noodzakelijk is. Als er sprake is van een besmetting met het coronavirus, worden – naast de gebruikelijke hygiëne maatregelen, extra voorzorgsmaatregelen getroffen om onze cliënten en medewerkers te beschermen.

Op dit moment zijn er cliënten die positief getest zijn op het coronavirus op de volgende locaties:

 • De Breedonk in Breda
 • Vredenbergh in Breda
 • De Zeven Schakels in Zevenbergen

Helaas zijn er inmiddels ook zeven cliënten van een woonzorgcentrum overleden als gevolg van het Coronavirus.

Thuiszorg en eerstelijnszorg

Ook in de thuiszorg kunnen we de zorg blijven bieden die nodig is voor cliënten. Als er een vermoeden is dat een cliënt besmet is met het coronavirus, wordt deze getest. Uit voorzorg worden de zorg dan al gegeven met beschermende maatregelen als een mondkapje en handschoenen. Op het moment dat iemand daadwerkelijk besmet blijkt, worden zelfs nog striktere maatregelen genomen.

Eerstelijnsbehandelingen (zorg aan zelfstandig wonende cliënten door bv fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of diëtist) gaan door als het kan of noodzakelijk is. Soms is dit in de vorm van een telefonisch consult of via beeldbellen.

Welzijn

Al onze welzijnslocaties zijn gesloten en alle groepsactiviteiten en spreekuren zijn gestopt. Ook huisbezoeken worden niet meer afgelegd. Maar met de meeste cliënten die bijvoorbeeld dagelijks de dagbesteding bezocht, wordt nu op een andere manier contact onderhouden en wordt gekeken hoe deze cliënt toch op passende wijze ondersteund kan worden. Ook zijn er mooie initiatieven om – met behulp van beeldbellen, chatsessies, online spreekuren – toch ondersteuning te kunnen blijven bieden.

Richtlijnen voor bezoekers

Surplus heeft het volgende besluit genomen met betrekking tot het bezoek op een locatie, te weten: huizen van de wijk, pluspunten, woonzorgcentra, jongerencentra, welzijnswinkels, zorgboerderij, huiskamers in pluspunten, activiteitencentra, steunpunten en dagverzorgingslocaties.

Deze locaties zijn momenteel gesloten.

Woonzorgcentra
De woonzorgcentra zijn niet meer geopend voor bezoek. Een uitzondering geldt voor:

 • het bezoek (directe familie) van bewoners waarvan de verwachting is dat zij op korte termijn komen te overlijden.

Leveranciers
Uit voorzorg zal Surplus werkzaamheden van leveranciers op onze locaties die niet noodzakelijk zijn tot nader order uitstellen. Werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de zorgverlening gaan wel door. Uiteraard geldt ook voor leveranciers als ze last hebben van klachten van verkoudheid dat ze de locaties niet mogen bezoeken. Ook wordt minimaal 1,5 meter afstand gehouden tussen personen.

Bijeenkomsten 
Surplus heeft uit voorzorg bijeenkomsten en activiteiten geannuleerd. Deelnemers worden hierover geïnformeerd.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen over de maatregelen die genomen worden of over de communicatie hierover? Laat het ons weten! Dit kan via communicatie@surplus.nl

Wat doet Surplus?

 • Surplus werkt nauw samen met de GGD West Brabant en met een deskundige infectiepreventie van het ziekenhuis.
 • We volgen nauwkeurig de berichten vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
 • Alle medewerkers van Surplus zijn geïnformeerd over de actuele richtlijnen en instructies van het RIVM en de GGD. 
 • De specialisten ouderengeneeskunde en wijkzusters/wijkbroeders van Surplus zijn geïnformeerd door de GGD over de maatregelen die genomen moeten worden in het geval van een besmetting en hoe verspreiding kan worden voorkomen.
 • Er is een team dat op dit moment alle nieuwe ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten houdt. Indien er ontwikkelingen zijn die voor Surplus van belang zijn publiceren zij deze informatie aan alle betrokkenen.
 • Bij de ingang van alle woonzorgcentra van Surplus wordt uit voorzorg handalcohol geplaatst.
 • We maken afspraken over het extra schoonmaken van onder andere deurklinken, kranen, toiletten, trapleuningen.

Wat kunt u zelf doen?

Simpele hygiëne maatregelen toepassen. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Ze gelden dus ook voor het voorkomen van het verspreiden van het coronavirus. Deze maatregelen zijn niet alleen voor de medewerkers en vrijwilligers maar ook voor bezoekers van een locatie van Surplus.

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep. Droog uw handen af met papieren doekjes.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes. Na gebruik direct weggooien. En was uw handen weer.
 • Raak zo min mogelijk uw neus, mond en/of ogen aan.
 • Schud geen handen meer.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.

Wanneer moet u zich melden?

Alle woonzorgcentra van Surplus zijn gesloten voor bezoekers.

Voor medewerkers geldt een andere procedure. Deze is hier te vinden, onder het kopje ‘Vragen over gezondheid medewerkers en vrijwilligers’.

Veelgestelde vragen & contact

We hebben een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden toegevoegd

voor medewerkers en vrijwilligers
voor cliënten, bezoekers, leveranciers en huurders.

Wil je toch iemand persoonlijk spreken? Neem dan contact op met het informatienummer van Surplus via T 076 – 208 55 55. Dit telefoonnummer is alleen voor vragen met betrekking tot het coronavirus en bereikbaar van 6.30 – 21.00 uur. U kunt ook een mail sturen naar communicatie@surplus.nl.

Voor meer informatie over het coronavirus, symptomen en wat je kunt doen om besmetting te voorkomen kun je lezen op:

GGD West Brabant
https://www.ggdwestbrabant.nl/coronavirus

RIVM
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

* Verplicht in te vullen